Sähkökatkoja torjutaan Imatran seudulla – edessä mittava puiden kaatourakka

Ilmajohtojen reunoille raivataan nykyistä leveämmät puuttomat vyöhykkeet.

sähkönsiirto
Lunta sähkölinjalla.
Tommi Parkkinen / Yle

Imatran seudun haja-asutusalueilla aletaan vähentää sähkökatkoja sekä lyhentää niiden kestoa mittavalla puiden kaatourakalla.

Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven alueilla kaadetaan puustoa 20 kilovoltin keskijännitelinjojen vierestä. Urakka kestää vuoden 2020 loppuun asti.

Käsiteltävää linjaa on noin 560 kilometrin verran asemakaavoitetun alueen ulkopuolella.

Leveämpi puuton alue tuo lisää näkyvyyttä tien varrella

Raivauksen tavoitteena on estää puiden kaatuminen sähkölinjoille ja vastata samalla sähkömarkkinalain vaatimuksiin.

Sähkölinjojen kohdalle tulee nykyistä leveämmät eli 40 metrin levyiset puuttomat vyöhykkeet. Nykyään niin sanottu johtoaukko on kymmenen metrin levyinen.

Imatran Seudun Sähkönsiirto -yhtiön liiketoimintapäällikkö Tero Karjolan mukaan leveämpää puutonta aluetta on jo kokeiltu muutamalla sähkölinjalla.

– Silmä tottuu siihen kyllä. Ei se ole pahannäköinen, Karjola sanoo.

Karjola huomauttaa, että teiden varrella puuttoman alueen levennys tuo lisää näkyvyyttä.

– Hirvet ja muut eläimet näkyvät paremmin, kun siinä on enemmän puuvapaata aluetta, Karjola kertoo.

Tavoitteena kaapelin toimintavarmuus

Karjolan mukaan ideana on saada ilmajohdoille maanalaisen kaapelin toimitusvarmuus. Tavoitteena on taata sähkölinjoille noin 20 vuoden puuvarmuus.

– Siinä vaiheessa suurin osa johdoista alkaa olla sen ikäisiä, että sitten pitää alkaa miettiä muita vaihtoehtoja niille.

Imatran Seudun Sähkönsiirto vetää parhaillaan sähkölinjaa maan alle asemakaavoitetulla alueella.

Maanomistajille vapaaehtoista, puusta maksetaan korvaukset

Imatran Seudun Sähkönsiirto Oy toteuttaa työn yhdessä Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjalan kanssa.

Ensin sähköverkoston varrella olevat metsät kartoitetaan ja sen perusteella suunnitellaan käsiteltävät kohteet.

Sähkölinjojen vaikutusalueella oleviin metsänomistajiin ollaan yhteydessä, kun heidän maillaan olevan linjaosuuden käsittely alkaa olla ajankohtaista.

Maanomistajien osallistuminen ei ole pakollista.

– Toiveena on, että kaikki maanomistajat lähtevät mukaan. Yleensä maanomistajat ovat alueella sähkönkäyttäjiä. Tässä tulee parempaa sähkön laatua samalla, Karjola sanoo.

Kannustimeksi metsänomistajille luvataan ajankohdan keskiarvoa parempi puun hinta korjattavasta puusta. Samalla korvataan taloudellisia menetyksiä mahdollisesta ennenaikaisesta hakkuusta.

Puu kuljetetaan paikallisiin tuotantolaitoksiin hyödynnettäväksi.