Xamk ja Esedu markkinoivat valmiita reittejä ammattikoulusta korkeakouluun – amk-opintoja voi opiskella jo ammattikoulussa

Koulut ovat solmineet kumppanuussopimuksen.

Lyhyet
Kokkioppilaat leipovat
Jeremias Perätalo / Yle

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Etelä-Savon ammattiopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen. Tähän saakka oppilaitokset ovat tehneet yhteistyötä erilaisissa yksittäisissä projekteissa, mutta jatkossa yhteistyö on järjestelmällistä. Se tarkoittaa esimerkiksi rahoituksien hakemista yhdessä ja yhteistä markkinointia. Myös asiantuntijayhteistyötä lisätään.

Yhteistyö näkyy opiskelijoille esimerkiksi uudenlaisina opintopolkuina. Ammattikouluopiskelija voi suorittaa jo ammattikoulussa ammattikorkeakouluopintoja. Kun hän siirtyy ammattikorkeakouluun, opinnot luetaan hyväksi amk-tutkintoon.

– Nyt lähdemme systemaattisesti markkinoimaan yhdessä tällaisia opintopolkuja. Nuoret voivat jo peruskoulun päättäessään valita tällaisen elämänpolun, sanoo Etelä-Savon ammattiopisto Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen.

Malli koskee myös aikuisopiskelijoita. Tavoitteena on lyhentää opiskelijoiden kokonaisopiskeluaikaa ja saada aiempaa tehokkaammin eri alojen osaajia alueelle.

– Ikäluokkien pienentyessä yhteistyön merkitys kasvaa. Joustavien koulutuspolkujen avulla molemmat oppilaitokset pääsevät paremmin strategisiin tavoitteisiinsa, Xamkin toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen sanoo koulujen yhteisessä tiedotteessa.