Päihdekysely: Alkoholia käytetään liikaa Etelä-Karjalassa

Päihdekyselyyn osallistuneet eteläkarjalaiset eivät rajoittaisi ravintoloiden aukioloaikoja, mutta toivovat napakampaa puuttumista alkoholin myymiseen päihtyneille.

päihteet
Nuori nainen istuu penkillä pullo kädessään.
Päihdekyselyyn osallistujat haluavat vanhempien puuttuvan nuorten alkoholinkäyttöön.Malin Valtonen / Yle

Päihdehaittojen ehkäisyssä tärkeintä on varhainen puuttuminen ja vanhempien vastuu. Näin sanovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten päihdekyselyyn vastanneet lähes 700 Etelä-Karjalan asukasta.

Melkein puolet vastaajista arvioi, että alkoholia käytetään omalla paikkakunnalla liikaa. Kolmasosan mielestä turvallisuuden tunne on heikentynyt päihtyneen ihmisen käyttäytymisen vuoksi.

Kaupungeissa turvallisuuden tunteen heikentymistä koettiin hieman useammin kuin Etelä-Karjalan muissa kunnissa. Turvallisuuden tunnetta heikensivät pimeällä liikkuminen, päihtyneen ihmisen arvaamaton käytös sekä päihtyneet kuljettajat liikenteessä.

Kolmasosa vastaajista toivoi alkoholin käytön rajoittamista julkisilla paikoilla.

Eksoten päihdekyselyyn vastanneista lähes 40 prosenttia arvioi, että huumausaineiden ostaminen omalla paikkakunnalla on helppoa.

Päihtyneille myyminen kuriin

Yli puolet vastaajista arvioi, ettei ravintoloiden aukioloaikoja tai alkoholijuomien myyntiaikoja tulisi enää rajoittaa nykyisestään. Joka viides toivoi niiden vapauttamista kokonaan, alle 30-vuotiaista jopa joka kolmas.

Lähes puolet vastaajista arvioi, että ravintoloissa ja kaupoissa tulisi puuttua nykyistä tiukemmin päihtyneelle myymiseen. Naiset toivoivat miehiä useammin napakampaa puuttumista.

Eksoten päihdekyselyyn osallistuneista lähes 700 vastaajasta melkein 80 prosenttia oli naisia ja reilut parikymmentä prosenttia miehiä. Yli puolet vastaajista oli 18–45-vuotiaita.

Kyselyllä selvitettiin eteläkarjalaisten näkemyksiä päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyen sekä kysyttiin mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista.