1. yle.fi
  2. Uutiset

Uudistus johti psykiatrien joukkopakoon Vaasassa – konsulttilääkäreille ei kelpaa pienempipalkkainen virka

Seitsemän lääkäriä jätti Vaasan sairaanhoitopiirin vuodenvaihteen tienoilla. Psykiatrien puute näkyy jonoina muun muassa työkykyarviointeihin.

psykiatria
Huutoniemen sairaala Vaasassa.
Huutoniemen sairaala Vaasassa.Olli Koski / Yle

Vaasassa pitkään jatkunut pula psykiatreista on pakottanut sairaanhoitopiirin tilanteeseen, jossa se on joutunut palkkaamaan kalliita keikka- eli konsulttilääkäreitä. Virkoja ei ole onnistuttu täyttämään, joten konsulttilääkärit ovat tottuneet siihen, että heidän määräaikaiset sopimuksensa saavat aina jatkoa.

Viime vuonna neljän konsultin sopimusta ei jatkettu konsulttien mielestä riittävän ajoissa ja he ilmoittivat hakeutuvansa töihin muualle. Siitä seurannut kahakka johti myös kolmen erikoistuvan lääkärin lähtöön. Sairaanhoitopiiri oli yhtäkkiä tilanteessa, jossa jopa seitsemän lääkäriä psykiatriassa oli irtisanoutunut.

– Pitkään täällä olleet muutamat konsultit alkoivat voimakkaasti protestoimaan. He olivat jo hankkineet työpaikat muualta ja sitten käynnistyi ikävä välivaihe, jossa vaadittiin asioita, joihin emme voineet suostua. Se johti siihen, että muutama muukin erikoistuvista lääkäreistä pahoitti mielensä ja irtisanoutui, kertoo Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Reijo Autio.

– Se oli ikävä prosessi, joka tuli yllättäen ja siinä vaiheessa, kun työntekijät olivat jo päättäneet lähteä pois. Vähän niin kuin läksijäislahjana annettiin tällainen oikein negatiivinen ja tunnepitoinen palauteryöppy, hän jatkaa.

Myös henkilöön käyvää kritiikkiä on tullut, mutta mielestäni ei ole asiallista avata tätä julkisuudessa.

Reijo Autio

Sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki ovat yhdistämässä mielenterveyspalveluitaan. Aution mukaan konsulttien sopimusasiat viivästyivät, koska yhdistymisneuvottelut kaupungin kanssa venyivät.

Psykiatriassa on kuitenkin ollut myös muita syitä, jotka ovat aiheuttaneet levottomuutta lääkäreissä. Lääkäreiden palauteryöpyssä näkyi luottamuspula johtamiseen sekä epävarmuus tulevaisuudesta tulevien uudistusten vuoksi.

– Myös henkilöön käyvää kritiikkiä on tullut, mutta mielestäni ei ole asiallista avata tätä julkisuudessa, Autio sanoo.

Uudistusten osalta sairaanhoitopiiri on suunnitellut muun muassa psykiatrian matalan kynnyksen palvelua, johon asiakas voisi tulla ilman lähetettä. Vastaanotto toimisi Huutoniemellä psykiatrian poliklinikalla.

Lyhempiä asiakaskäyntejä

Esimerkiksi suunnitelmat poliklinikan asiakaskäyntien lyhentämisestä eivät sopineet kaikille lääkäreille. Osa koki, että asiakaskäyntien tulee olla puolentoista tunnin mittaisia. Lähetteetön matalan kynnyksen vastaanotto toimisi kuitenkin niin, ettei paikalla välttämättä olisi lääkäriä lainkaan tai ainakin ensimmäinen käynti olisi lyhempi.

– Psykiatrinen resurssi halutaan kohdentaa oikein. Päämääränämme on selvittää, paljonko käyntejä psykiatri pystyy kohtuuden rajoissa tekemään päivässä tai kuukaudessa. Kaikkien käyntien ei tarvitse olla puolitoistatuntisia ja siihen liittyy tehostamisajattelua.

Sairaanhoitopiiri on vasta viime viikkoina saanut riittävää tietoa siitä, mihin ja miten resursseja on käytetty. On käynyt ilmi, että konsulttilääkäri on esimerkiksi saattanut hoitaa vain kaksi puolentoista tunnin asiakaskäyntiä päivässä.

– Kaksi käyntiä päivässä on ihan liian vähän. En oikein näe, miten voisin perustella sellaista resurssien käyttöä päättäjillemme.

Autio kertoo, että erikoissairaanhoidon asiakkaina on myös potilaita, joiden oikeampi hoitopaikka olisi perusterveydenhuollossa. Hän korostaa, että asiakkaiden oikea hoitopolku vähentäisi merkittävästi kuormitusta psykiatrian poliklinikalla.

Reijo Autio.
Reijo Autio haluaisi palkata lääkäreitä, jotka osallistuisivat uudistustyöhön.Vaasan keskussairaala

Virat eivät kelpaa

Aution mukaan Vaasan psykiatrian lääkäreiden joukkopaossa on uusien toimintatapojen sijaan kyse konsulttien epävarmasta tilanteesta tulevaisuudessa. Toimintaan halutaan jatkossa sitouttaa lääkäreitä virkoihin, jotta he olisivat mukana tekemässä uudistusta.

Tämä toisi myös säästöjä, sillä konsulttilääkärin palkka on 2–3 kertaa suurempi kuin virassa toimivan erikoislääkärin. Psykiatrian erikoislääkäri voi lisineen tienata noin 10 000 euroa kuukaudessa.

– Lähteneille konsulteille tarjottiin virkoja, että siitä vain hakemaan. Mutta he ovat valinneet konsultin roolin ja määräaikaiset sopimukset. Silloin pitäisi myös varautua siihen, että sopimus voi myös päättyä. Ei voi vain noukkia rusinoita pullasta, ottaa kovempipalkkainen sopimus, joka on määräaikainen, mutta tavallaan ikuisesti jatkuva.

En oikein näe, miten voisin perustella sellaista resurssien käyttöä päättäjillemme.

Reijo Autio

Seitsemän lääkärin lähteminen on kuitenkin pakottanut Vaasan sairaanhoitopiirin turvautumaan jälleen konsulttilääkäreihin. Lähteneistä neljä oli konsultteja, joiden jättämä aukko on saatu paikattua lähes kokonaan.

Sen sijaan kolmea psykiatriaan erikoistuvaa lääkäriä ei ole onnistuttu korvaamaan. Autio sanoo, että tilanne syntyi nopeasti muutaman viikon aikana. Lääkärit kertoivat lähdöstään lokakuussa ja irtisanoutumiset astuivat voimaan vuodenvaihteessa.

– Lääkäreiden saaminen virkoihin ei ole helppoa. Yritämme houkutella nuoria, jotka voivat suorittaa koko erikoistumisjakson Vaasassa, eikä heidän tarvitse lähteä täältä pois.

Uusiin tiloihin 2022

Lääkäripula on aiheuttanut jonoja. Esimerkiksi työkykyarvioiden tekeminen on tällä hetkellä hidasta. Tukea pyritään antamaan toisilta osastoilta ja edelleen poliklinikalta osastoille. Myös hallinnon puolella työskentelevä ylilääkäri on joutunut osallistumaan kliiniseen työhön.

Suunnitelmia psykiatrian matalan kynnyksen vastaanotosta on lykätty toistaiseksi. Autio toivoo, että se saataisiin käyntiin loppuvuodesta tai viimeistään ensi vuoden alusta.

Lisää muutoksia on luvassa muutaman vuoden kuluttua. Vaasan psykiatria on muuttamassa Huutoniemeltä keskussairaalan alueelle valmistuvaan H-rakennukseen vuonna 2022.

– Näkisin, että se voisi olla meille rekrytointivaltti. Uudet tilat ja modernit toimintamallit.

Lue seuraavaksi