Hylkeistä 1,3 miljoonan euron vahingot kalastajille ja kalankasvattajille

Noin kolmannes merialueen kalastajista on kärsinyt saalismenetyksistä. Eniten ovat kärsineet kalankasvattamot.

kalastajat
Kuvassa kalaverkossa ollut siika, josta hylje on syönyt.
Hylje on syönyt siikaa.YLE / Kalle Niskala

Hylkeiden aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet 1990-luvulta lähtien hyljekantojen vahvistumisen seurauksena. Vuonna 2017 vahingot olivat kuitenkin hieman pitkäaikaista keskiarvoa pienemmät.

Luonnonvarakeskuksen, ELY-keskuksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen mukaan hylkeet aiheuttivat toissa vuonna arviolta lähes 1,3 miljoonan euron vahingot kaupalliselle kalastukselle.

Määrä voi kuitenkin olla vielä suurempi, koska vahingoitetusta kalasta ei aina jää pyydykseen selvästi havaittavia jäännöksiä eivätkä kalastajat aina ilmoita vahingoistaan.

Eniten vahinkoa ovat kärsineet kalankasvatuslaitokset, joiden vahingot on arvioitu noin 930 000 euroksi. Tappiot koostuvat pääasiassa hylkeiden tappamista kaloista. Rahallisesti suurimmat vahingot ovat tulleet siian-, lohen- ja kuhankalastukselle.

Saalisvahinkojen määräksi on arvioitu 351 000 euroa. Merialueella kaupallisesti kalastaneista noin 1 300 kalastajasta runsas kolmannes ilmoitti hylkeiden aiheuttamista saalismenetyksistä. Saaliin kokonaisarvo kalastajille oli 36 miljoonaa euroa vuonna 2017.