Metsänomistajat viittaavat kintaalla metsäautoteiden Kemera-tuille

Viime vuonna käyttämättä jääneet tukirahat siirtyvät haettavaksi tälle vuodelle

Jyväskylä
Puupino metsäautotien varrella.
Jouki Väinämö / Yle

Harva metsänomistaja hakee Kemera-tukea metsäautoteiden kunnostamiseen. Esimerkiksi Keski-Suomessa metsäautoteiden kunnostukseen varatuista tukirahoista käytettiin viime vuonna vain viidesosa.

Metsäautoteiden Kemera-kunnostukset ovat vähentyneet merkittävästi edellisvuosista koko maassa.

Hankkeiden toteuttaminen mielletään usein monimutkaiseksi ja kalliksi, mikä osaltaan vähentää metsäalan toimijoiden kiinnostusta hakea tukia.

– Yleensä metsäautoteiden kunnostuhankkeet toteutetaan monen maanomistajan yhteishankkeena. Silloin suunnittelu on työlästä, sanoo rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Sameli Salokannel Suomen Metsäkeskuksesta Jyväskylästä.

Jos metsäautotie kunnostetaan osin Kemera-tuella, täytyy se tehdä riittävän mittavasti. Tällöin tien kunnostus maksaa arviolta 10 000 – 15 000 euroa kilometriä kohden.

– Kemera-tuen ehdot edellyttävät, että kunnostus tehdään tienormien mukaisesti, mikä asettaa tietyt vaateet tien kantavuudelle ja mitoitukselle. Tämä aiheuttaa osaltaan sen, että kustannukset nousevat.

Laimean kiinnostuksen vuoksi viime vuonna käyttämättä jääneet Kemera-varat siirtyvät haettavaksi tälle vuodelle.

Suomen Metsäkeskuksesta Jyväskylästä kerrotaan, että tukirahaa on haettavana runsaasti. Kemera-tuen osuus metsäautotien perusparannuksessa on 50 prosenttia. Uuden tien osalta tukiprosentti on 30.

– Metsäautoteiden työmäärät ovat vähentynet edellisvuosista todella paljon. Suurikaan volyymin kasvu ei aiheuttaisi sitä, että varat loppuisivat kesken, arvioi Salokannel.

Keski-Suomessa vain pieni osa metsäautoteistä kunnostettiin viime vuonna Kemera-tuen turvin. Perusparannuksia tehtiin maakunnassa 32 kilometriä. Uusien teitä rakennettiin tuella noin kymmenen kilometriä.