160-vuotias talo taipuu monitilatoimistoksi – 70-luvulla tehdyt "kopitukset" saavat kyytiä Vaasan hallintotalossa

Arvotalon korjaamisessa ja päivittämisessä nykyaikaan suurimmat haasteet eivät liity tilaratkaisuihin vaan talotekniikan uusimiseen.

peruskorjaus
Kaupunginjohtajan huone
Kaupunginjohtajan huonekin joutuu remonttiin, toteavat toimitilajohtaja Tapio Ollikainen ja arkkitehti Juho Teppo.Jarkko Heikkinen / Yle

Vaasan hallintotalolla kaupunginvaltuuston istuntosali kumisee tyhjyyttään. Arkkitehti Juho Teppo ja Vaasan kaupungin toimitilajohtaja Tapio Ollikainen silmäilevät salin seiniä ja kattorakenteita.

– Talohan on hieno. Täällä on ratkaisuja, joita ei voi muuttaa. Täällä on kattorakenteita ja tiettyjä kruusauksia seinäpinnoissa - niitä parannellaan, mutta ei niitä muuttaa voi, toteaa OIlikainen.

Iso urakka on alkamassa. C. A. Setterbergin 1800-luvulla suunnittelema rakennus peruskorjataan vastaamaan sekä tekniikaltaan että tiloiltaan nykypäivän tarpeita.

– Ehkä eniten odotuksia kohdistuu siihen, että saadaan talotekniikka toimimaan ja saadaan ihmisille sellaiset nykyaikaiset sisäilmaolosuhteet mitä työ ja tekeminen vaatii, toteaa Ollikainen.

Vaasan hallintotalon korjauksen pääsuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy. Oululaistoimisto on erikoistunut korjaussuunnitteluun.

160-vuotias porrashuone on Vaasan hallintotalon arvokkainta osaa.
160-vuotias porrashuone on Vaasan hallintotalon arvokkainta osaa.Jarkko Heikkinen / Yle

Arkkitehti Juho Tepon mukaan arvotalon korjaamisessa suurimmat haasteet liittyvät juuri ilmanvaihto- ja sähkötekniikan uusimiseen. Hallintotalossa suojelukohteita ovat porrashuoneet ja kokoussalit.

– Kun nykyvaatimusten mukainen uusi tekniikka tuodaan tänne, se pitää pystyä tekemään niin, ettei menetetä talon luonnetta, joka tulee korkeasta sisätilasta ja huonejärjestyksestä. Ilmanvaihtokanavat ja sähköistykset pitää istuttaa vanhaan rakennukseen eikä talon henki saa sen takia muuttua, selvittää Juho Teppo.

70-luvulla "kopitettiin"

Juho Teppo esittelee kahdessa vaiheessa rakennetun hallintotalon vanhempaa porrashuonetta. Rappuset ja porrastasanteiden lattiat laatoituksineen ovat säilyneet alkuperäisinä.

1800-luvun työn jälkeä ja materiaalien kestävyyttä ei voi kuin ihailla.

70-luvun puolivälissä tehdyn edellisen suuren remontin jäljiltä portaiden kaiteista osa on hävitetty ja porrashuoneesta lohkaistu uudella väliseinällä tiloja toimistokäyttöön.

– Porrashuone palautetaan entiselleen, lupaa Teppo.

Juho Tepon mukaan 70-luvulle oli tyypillistä, että tiloja muutettiin "kopittamalla" ja yritettiin saada tilankäyttöä sillä tavalla parannettua. Hallintotalollakin sen aikakauden jälki näkyy.

Nyt on tullut aika purkaa seiniä, mutta ei alkuperäisiä paikalleen muurattuja seiniä. Ne saavat jäädä.

– Kevyitä väliseiniä poistetaan ja alkuperäisiä huonetiloja ja -järjestyksiä palautetaan, toteaa Teppo.

Koppikonttorista monitilatoimistoksi

Vaasan hallintotalo on rakennettu kahdessa vaiheessa. Alun perin rakennus tehtiin 1850- ja 60-lukujen taitteessa apteekiksi ja asuintaloksi. 1920-luvun lopussa taloa laajennettiin. Kaupungin omistuksessa se on ollut vuodesta 1911 lähtien.

Nykyisin hallintotalo on kaupungin keskushallinnon käytössä. Siellä kokoustavat kaupunginhallitus ja -valtuusto.

Peruskorjattu ja ehostettu talo otetaan uudelleen käyttöön vuoden 2021 alussa. Silloin talo on kaikilta osin nykymääräysten mukainen, turvallinen ja esteetön.

Myös tehokkuutta hallintotalon tilojen käyttöön saadaan lisää. Työntekijöitä taloon mahtuu useita kymmeniä enemmän kuin ennen remonttia, kun omista työhuoneista luovutaan ja niiden tilalle tulee muun muassa yhteisiä kokoustiloja.

– Tänne tulee Vaasan mittapuun mukaan aivan uudentyyppinen monitilatoimistoratkaisu. Nyt katsotaan toimihenkilöpuolella, mitä työn tekeminen on tänä päivänä ja mitä se vaatii tiloilta, kehaisee toimitilajohtaja Ollikainen.

Hän sanoo, että ensi kädessä ei kuitenkaan tavoitella tilankäytön tehokkuutta.

– Se tulee toiminnan muuttumisen myötä se tehokkuus niin tilankäyttöön kuin myös ajankäyttöön.

Juho Teppo remontin tieltä tyhjennetyssä kaupunginvaltuuston istuntosalissa.
Juho Teppo remontin tieltä tyhjennetyssä kaupunginvaltuuston istuntosalissa.Jarkko Heikkinen / Yle

Seuraavat 160 vuotta

Monitilaratkaisu saadaan arkkitehti Juho Tepon mukaan istutettua vanhan rakennuksen raameihin. Aivan helppoa se ei ole, mutta onnistuu, vakuuttaa Teppo.

– Tässä kuitenkin ollaan yllättävän väljissä tiloissa, mutta on siinä oma istuttamisensa silti. Vanhemmalla puolella, jossa on puuvälipohja, ollaan jännemitoissa jo nykyisellään maksimaalisessa pituudessa, mutta uudemmassa betonivälipohjaisessa osassa jänneväli on pidempi ja tilojen suunnittelu helpompaa.

Työhuoneitakin hallintotalolle jää ja suunnittelussa on yhtenä lähtökohtana ollut tilojen muunneltavuus.

– Pienempiä rauhallisen työn huoneita tulee ja nykyiset työhuoneet voidaan aina palauttaa yhden hengen huoneiksi, jos sellaiseen on tarvetta.

160-vuotiaan talon historia osoittaa, että ajat ja tarpeet muuttuvat.

– Juuri näin. Ei pidä ajatella vain 10 vuoden aikajännettä vaan pitää ajatella, että seuraavat 160 vuotta mahdollistetaan tilojen erilainen käyttö ja joustavuus, selvittää Teppo

Vaasan hallintotalo
Vaasan hallintotalo valmistui alunperin 1860-luvun alussa apteekiksi ja asuintaloksi.Jarkko Heikkinen / Yle