Hyppää sisältöön

Tekoäly voi tulla sairaanhoitoon jo muutaman vuoden sisällä – sovellus voi jopa ennustaa potilaan sairauksia

Tulevaisuuden päivystysyhteydenotossa tekoälysovellus kertoo potilaan taustan perusteella, pitääkö hoitoon hakeutua heti.

Lasten päivystyspalvelut ovat ensimmäinen kohta, jota kehitetään tekoälysovelluksella Pohjois-Suomessa. Kuva: AOP

Ensin lapsen vanhempi syöttää kysytyt tiedot lapsipotilaan tilasta. Sen jälkeen tekoäly analysoi saadun tiedon ja yhdistää siihen aiemman, tietovarastossa olevan taustatiedon. Tällä perusteella tekoäly osoittaa, onko hoidon tarve välitön, vai voidaanko odottaa seuraavaan päivään.

Tämä voi olla tulevaisuuden toimintatapa, kun sairaalan päässä arvioidaan sairastuneen lapsen tarvitsemaa hoitoa. Sovellus on jo kehitteillä, asialla ovat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit.

Sairaanhoitopiirit tekevät lasten palvelutarvearvioinnin sovellusta yhdessä, mutta hyödyntävät sitä omalla tavallaan. Lapin sairaanhoitopiiri suunnittelee ottavansa palvelun käyttöön jo vuonna 2022, kun sairaalan päivystys on saanut uudet tilat.

Lapin sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon tietovarastoa on kerätty jo vuodesta 2014 lähtien. Se sisältää toimintatietoa – kuten potilastietoja – sekä faktaa henkilöstöstä ja taloudesta. Huippuunsa kehitetty tietovarasto sai laatusertifikaatin, ensimmäisenä Euroopassa, kertoo Lapin sairaanhoitopiirin projektipäällikkö Janne Okkonen.

Hän vastaa sekä sairaanhoitopiirin että tulevan Lapin maakunnan tietojohtamisen kehittämisestä. Tekoälystä on tässä moneksi, Okkonen sanoo.

– Myöhemmässä vaiheessa tähän voidaan tuoda ennakoivaa ulottuvuutta, miten potilaan terveydentila ja hyvinvointi käytössä olevan tiedon varassa tulisi kehittymään.

Eettinen pohdinta jatkuvasti mukana

Palveluntarpeita voidaan ennakoida paitsi yksilö- myös väestötasolla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tekoälyä voidaan käyttää sen miettimisessä, miten paljon rahaa ja henkilökuntaa mihinkin palveluun laitetaan.

Kristallipalloajatteluun voi liittyä riski, että sairauksia ennakoidaan väärin. Tämän myöntää myös Janne Okkonen. Hän muistuttaa, että sovelluksen ja potilaan välissä on aina ihminen.

– Päätöksen taudin puhkeamiseen liittyvästä informaatiosta tekee aina lääkäri, ei laite. Laite antaa vain informaation.

Eettistä pohdintaa käsitellyn tiedon luotettavuudesta ja varmuudesta käydään jatkuvasti, kun sovellusta kehitetään. Ihmisen tietojen yhdistäminen eri lähteistä erityiseksi profiiliksi ei ole edelleenkään lainsäädännön mukaan mahdollista.

– Viime toukokuussa tietosuojavaltuutettu antoi kannanottonsa siitä, ettei yksilötason profilointia pidä tehdä eikä voikaan tehdä, Janne Okkonen sanoo.

Lapin sairaanhoitopiirissä jatketaan tietovaraston kehittämistä muun muassa kuntien kanssa. Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin tietovarastossa on jo potilastietoja muutamasta perusterveydenhuollon yksiköstä, Okkonen kertoo.

Juttua on korjattu ja täsmennetty 11.1.2019 kello 11.10. Uuden sairaalarakennuksen arvioitu valmistumisvuosi on muutettu vuoden 2021 sijaan vuodeksi 2022. Lapin sairaanhoitopiiri ei ole saanut laatumainintaa vaan laatusertifikaatin.

.
.