Nuoret poliitikot vastustavat Jäämeren rataa emopuolueitansa jyrkemmin– "Rataa ei toteuta seuraavalla hallituskaudella"

Puolueiden nuorisojärjestöt lausuvat jyrkän ein Jäämeren radalle perjantaina julkaistussa hallitusohjelmassaan.

Jäämeren rata
Polithkkalaš nuoraidorganisašuvnnaid jođiheaddjit čoahkkanedje Helssegii digáštallat Suoma politihkkas.
Poliittiset nuorisojärjestöt kokoontuivat vaalitenttiin tiistaina Helsingissä. Vesa Toppari / Yle

Puolueiden nuorisojärjestöjen mielipiteet Jäämeren ratahankkeesta poikkeavat selvästi heidän emopuolueidensa mielipiteistä.

Puolueiden nuorisojärjestöt eivät ole valmiita edistämään Jäämeren ratahanketta seuraavalle hallituskaudelle. Asia tuli esille sekä nuorisojärjestöjen vaalipaneelissa tiistaina että järjestöjen perjantaina julkaistussa hallitusohjelmassa (siirryt toiseen palveluun), jonka hallituspohjana olivat SDP, RKP ja Kokoomus.

SDP:n nuorisojärjestön puheenjohtajan Mikkel Näkkäläjärven mukaan ratahanke pitäisi pysäyttää heti.

– Ei ole ollenkaan järkevää lähteä suunnittelemaan sitä. Se ei ole ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta kestävä ratkaisu, ja se haittaa saamelaisten oikeuksia heikentämällä saamelaisten perinteisiä elinkeinoja merkittävästi. Hyödyt ovat vähäisiä verrattuna haittoihin.

Nuorten vaalidebatt / Botta 08.01.2019
Demarinuorten Mikkel Näkkäläjärvi kertoo näkemyksiään vaaliväittelyssä. RKP-nuorten Christoffer Ingo haluaa puheenvuoron. Keskellä Vihreiden nuorten Sameli Sivonen ja KD Nuorten Aleksi Sarasmaa.Jouni Immonen / Yle

Kokoomus on tuonut esille, että Jäämeren rata toisi lisää työpaikkoja. Kokoomusnuorten puheenjohtajan Henrik Vuornoksen mielestä olisi kuitenkin paljon tärkeämpiäkin hankkeita, joihin laittaa rahaa.

– Lähtökohtaisesti meillä ei ole tiukkaa kantaa asiaan, mutta jos ajatellaan, että se rakennettaisiin julkisilla varoilla, niin ei se todellakaan ole prioriteettien kärkipäässä.

– Tärkeämpää olisi esimerkiksi Helsinki-Rovaniemi radan kehittäminen, mikä vaikuttaa puoleen Suomeen. Jos tätä lähdetään edistämään, niin näen erittäin tärkeänä ottaa huomioon luontokysymykset ja alkuperäiskansojen oikeudet, sanoo Vuornos.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ja Keskusta pitää Jäämeren ratahanketta erittäin tärkeänä. Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen ei kuitenkaan näe asiaa yhtä yksinkertaisena.

– Näyttää siltä, että ei se hirveän järkevää olisi. Rata vietäisiin poronhoitoalueen läpi ja se olisi myös turvallisuuspoliittisesti hankala asia Suomelle. Se herättää paljon kysymysmerkkejä.

Nuorten vaalidebatt / Botta 08.01.2019
Puheenvuoro on Keskustanuorten puheenjohtajalla Suvi Mäkeläisellä. Kokoomusnuorten Henrik Vuornos ja Vasemmistonuorten Tuomas Suihkonen odottavat vuoroaan.Jouni Immonen / Yle

Sekä Vihreät että myöskin Vihreät nuoret vastustavat Jäämeren rataa.

– Me olemme ehdottamasti ratahanketta vastaan. Se tuhoaa saamelaisten alueita ja on taloudellistesti kannattamaton. Se on Lapin herkälle luonnolle vaarallinen, sanovat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Amanda Pasanen ja Sameli Sivonen.

Vasemmistonuorten edustaja Tuomas Suihkonen on samaa mieltä Vihreiden kanssa.

– Ehdottomasti vastustamme sitä, kyse on ilmastonmuutoksesta ja sen edistämisestä. Siinä kosketaan myös sekä alkuperäiskansojen maihin että poronhoitoalueisiin.

Tuomas Suihkonen.
Vasemmistonuorten Tuomas Suihkonen vastustaa Jäämeren rataa.Vesa Toppari // Yle

Perussuomalaiset nuoret näkevät Venäjän rajaa lähelle suunnittelun radan uhkana turvallisuudelle. Sillä ei voida hädän hetkellä varmistaa tavarankuljetusta Suomeen, sanoo Perussuomalaisten nuorten puheenjohtaja Asseri Kinnunen.

– Rata pitäisi vetää Ruotsin rajaa pitkin Norjaan. Suunniteltu ratalinjaus menee Venäjän rajaa pitkin ja se on turvallisuuskysymys. Rata olisi kranaatinheittimen päässä Venäjästä ja kriisin aikana se voitaisiin tuhota.

Suomen ruotsalainen kansallispuolue on kertonut suhtautuvansa rataan kriittisesti. RKP-nuorten puheenjohtaja Christoffer Ingo näkee kuitenkin radan tärkeänä.

– Se on tärkeä Suomen infrastruktuurin kannalta, näemme että rata pitäisi rakentaa. Ongelma on kuitenkin se, kun asiasta ei ole keskusteltu paikallisten kanssa.

Christoffer Ingo
RKP-nuorten Christoffer Ingo näkee Jäämeren radan tärkeänä hankkeena.Vesa Toppari / Yle

Kristillisdemokraattien nuoret eivät ole vielä muodostaneet tarkkaa kantaansa asiasta.

– Me emme lähtökohtaisesti vastusta ratahanketta. Pitää kuitenkin ottaa huomioon turvallisuus, alkuperäiskansojen oikeudet ja ympäristönäkökulmat, sanoo Kristillisdemokraattisten Nuorten puheenjohtaja Aleksi Sarasmaa.

Nuorten järjestöt pystyvät vaikuttamaan emopuolueisiinsa

Puolueet tekevät yhteistyötä nuorisojärjestöidensä kanssa, ja esimerkiksi SDP kysyy nuorten mielipidettä usein, kertoo demokraattinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi.

– Demarinuoret on viime vuosina ollut vaikuttamassa SDP:n linjauksiin esimerkiksi sosiaaliturva- ja verotuskysymyksissä, nyt ponnistellaan kovasti ilmasto- ja ympäristökysymysten parissa.

Myös Keskustanuoret tekevät tiiviisti yhteistyötä Keskustan kanssa.

– Kyllä me pystymme aika paljon vaikuttamaan. Vaikka nyt emme olekaan keskustelleet Jäämeren radasta, uskoisin, että myös tulevaisuudessa pystymme vaikuttamaan asioihin, sanoo Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

kartta
Yle Uutisgrafiikka

Liikenneviraston esiselvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Jäämeren rata parantaisi Suomen logistista asemaa ja saavutettavuutta sekä koko Euroopan yhteyksiä. Rata toisi vaihtoehtoisen kuljetusreitin Suomen vienti- ja tuontikuljetuksille. Jäämeren ympäri vuoden jäättömien syväsatamien kautta avautuisi uusi yhteys myös Atlantille ja Koillisväylälle.

Jäämeren radan kuljetukset koostuisivat selvityksen arvioiden mukaan pääasiassa mineraaleista, kalatuotteista, raakapuusta ja metsäteollisuuden jalostustuotteista. Potentiaalisia kuljetuksia ovat myös Barentsin alueen luonnonvarat sekä tulevaisuudessa muut Kollisväylän kautta kulkevat tuotteet.

Ehdotettavan Kirkkoniemi-linjauksen kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 2,9 miljardia euroa, mikäli linjaus kulkee Rovaniemeltä Sodankylän kautta Kirkkoniemelle. Kirkkoniemen linjauksen investointikustannukset Suomen puolella ovat noin 2 miljardia euroa ja Norjan puolella noin 0,9 miljardia euroa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti keväällä 2018 Suomen ja Norjan välisen työryhmän jatkoselvittämään ratalinjausvaihtoehtoa Rovaniemeltä Kirkkoniemeen. Työryhmän toimikausi päättyi joulukuussa. Raportti julkaistaan liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivulla (siirryt toiseen palveluun) käännösten valmistuttua.