Erittäin uhanalainen naali ei edelleenkään pesi Suomessa

Viime talvena Enontekiöllä vaeltanut naali oli asustanut vanhassa pesässä, mutta ei jäänyt pesimään.

naali
Naali
Naali voi vaeltaa satoja kilometrejä.AOP

Äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu naali ei edelleenkään pesi Suomessa. Viimeisin varmistettu pentueen tuottanut pesintä on yli parinkymmenen vuoden takaa.

Metsähallituksen Luontopalvelut tekee naalinpesien tarkastuksia lajin tilan selvittämiseksi. Vuoden 2018 talvella ja kesällä Metsähallitus teki kaikkiaan 357 tarkastuskäyntiä 247 tunnetulle naalin pesälle. Käsivarren alueella tarkastuksiin osallistui myös Luonnonvarakeskuksen henkilökuntaa ja vapaaehtoisia.

Enontekiöllä ja Utsjoella naalista tehtiin viime vuonna useita varmistettuja näköhavaintoja ja Enontekiöllä todettiin yksi naalin käyttämä vanha pesä. Lopputalvesta ja kesällä kyseinen pesä ei enää ollut asuttuna.

– Kyseessä on ollut vaeltava, ruokaa ja kumppania etsivä yksilö, joka sitten on jatkanut vaellustaan rajan taakse. Naalihan voi vaeltaa satojen kilometrien alueella, Metsähallituksen ylitarkastaja Tuomo Ollila kertoo.

Kettu voi pesiä naalin pesässä

Metsähallituksen naalirekisterissä on 334 naalin- tai ketunpesää. Naalin kilpailija kettu voi vallata naalin pesän. Pesistä yli sata on siinä määrin romahtanut, ettei niitä enää tarkasteta. Havaintoja pesillä asuneista tai liikkuneista ketuista kirjattiin yli 30 eri pesältä.

Suomi, Ruotsi ja Norja aloittivat vuonna 2017 yhteisen EU-rahoitteisen hankkeen naalikannan vahvistamiseksi. Hankkeen pääkoordinaattori on Ruotsista Norrbottenin lääninhallitus ja Suomesta mukana on Metsähallituksen Luontopalvelut. Naalia voi suojella metsästämällä kettuja ja viemällä naaleille lisäruokaa.