Hämäläiset kansanedustajat kannattavat seksuaalirikostuomioiden kiristämistä

Hämäläiskansanedustajat vaativat kovempia tuomioita lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista.

kansanedustajat
Eduskuntatalo
Jyrki Lyytikkä / Yle

Hämäläiset kansanedustajat ovat varsin yksimielisiä myös seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisesta ja poliisin määrärahojen lisäämisestä. Yle Hämeenlinnan ja Yle Lahden kyselyyn vastasivat kaikki 14 Hämeen vaalipiirin kansanedustajaa.

Lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset Oulussa ja Helsingissä saavat hämäläiset kansanedustajat varsin yksimielisiksi. Tuomioita lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tulee kiristää.

– Muun muassa ikärajoja ja tuomittavuutta on kiristettävä. Esimerkiksi 13-vuotiaaseen kohdistuva seksuaalirikos olisi aina törkeä raiskaus, vastaa Mika Kari (sd).

Hämäläisedustajat kannattavat niin ikään seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamista Suomesta.

– Maassa eletään maan lakien mukaisesti. Turvapaikkakäsittelyssä tulee rikoshistoria ottaa huomioon nykyistä selkeämmin, kirjoittaa Martti Talja (kesk.).

Karkottamisen linjoilla on myös Timo Heinonen (kok.):

– Ei voi olla niin, että täältä turvaa hakeva aiheuttaa tänne itse enemmän turvattomuutta, vastaa Heinonen ja viittaa vuoden alusta voimaan tulleeseen lakiin. (siirryt toiseen palveluun)

Poliisille lisävaroja

Kansanedustajat haluavat myös poliisille lisää rahaa.

– Aikaisemmat määrärähojen lisäykset on suunnattu nettiin ja vihapuheisiin. Rahat on suunnattava uusiksi tai satsattava lisää rahaa poliisien koulutukseen ja määräaikaiset virat on muutettava vakituiseksi, listaa Jari Ronkainen, (ps).

Riihimäkeläinen ryhmäpuheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.)kaipaa poliisille lisäresursseja verkon valvontaan.

– Nyt paljastuneet tapaukset korostavat sitä, että viranomaisten on voitava puuttua verkossa tapahtuvaan häirintään ja alaikäisten houkutteluun, kirjoittaa Pekonen Ylen kyselyssä.

Uhreja ei saa syyllistää

Kysyttäessä lääkkeitä seksuaalirikoksiin, kansanedustajat nostavat vahvasti esille muun muassa opastuksen ja valistuksen, niin suomalaisille nuorille kuin maahanmuuttajille.

Sanni Grahn-Laasonen (kok.) ja Anne Louhelainen (sin.) haluavat rohkaista nuoria ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kohtaamistaan rikoksista.

– On tärkeää, että vanhemmilla, opettajilla ja kaikilla lasten ja nuorten kanssa toimivilla on herkkyyttä olla läsnä ja keskustella viime päivien uutisista, kirjoittaa Grahn-Laasonen.

– Aihe on herkkä ja näitä tyttöjä on tuettava, että he uskaltavat tulla esiin näiden asioiden kanssa ilman häpeän tunteita, koska hehän eivät ole tehneet mitään väärää, sanoo Louhelainen.

Samaan viittaa myös toinen forssalaisedustaja, Sirkka-Liisa Anttila (kesk.).

– Nyt pitää pyrkiä samaan vanhempien ja lasten suhteet niin toimiviksi, että siellä pystytään varoittamaan lapsia näistä vaaroista ja seuraamaan, mitä lapset puuhaavat, pohtii Anttila.

Päivi Räsänen: vanhenemisajoista luovuttava

Sekä Jari Ronkainen että Rami Lehto (ps.) nopeuttaisivat turvapaikan käsittelyä, sillä pitkät käsittelyajat houkuttelevat tulemaan Suomeen.

– Hallitsemattomaan maahanmuuttoon on puututtava, ettei maahan tule heitä, jotka eivät kunnioita lapsia, kirjoittaa Lehto.

Päivi Räsänen (kd.) esittää luopumista lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhenemisajoista, jotta vanhatkin teot voidaan selvittää.

– Lisäksi kaksoiskansalaisten kohdalla tulee voida tuomita Suomen kansalaisuus menetetyksi, mikäli henkilö syyllistyy törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, jatkaa Räsänen.

Tarja Filatovin (sd.) mukaan tarvitaan enemmän koulujen, sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen ja poliisin yhteistyötä.

– Vahvempaa seksuaalikasvatusta, jossa käsitellään riittävästi sekä toisen ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista että turvataitoja, hän kirjoittaa vastauksessaan.

Nopea karkotus rikoksentekijöille

Ville Skinnarin (sd.) mielestä rikoksen tekijät tulee karkottaa maasta välittömästi.

– Ei voi olla niin, että Suomesta turvaa hakenut henkilö itse aiheuttaa turvattomuutta, kirjoittaa Skinnari.

Myös Juha Rehula (kesk.) esittää maasta poistamisten nopeuttamista.

– Luvattomasti, vailla turvan tarvetta olevien määrä on kyettävä minimoimaan, vastaa Rehula.

Kalle Jokinen (kok.) puuttuisi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden palautusjärjestelmään.

– Ulkoministeriön on välttämätöntä neuvotella palautussopimukset kuntoon, vastaa Jokinen.

Aino-Kaisa Pekonen nostaisi pakolaiskiintiöitä, jotta Suomi voisi vastaanottaa kokonaisia perheitä niin, etteivät tulijat olisi vain nuoria miehiä.

– Jos Suomeen halutaan muitakin kuin nuoria miehiä, on tuettava pakolaisten perheenyhdistämistä ja nostettava pakolaiskiintiötä, jolla perheitä vastaanotetaan kokonaisina.

Niin ikään keskustan Talja näkee tänne tulijat mielellään perhekokonaisuuksina, jotka tulevat pakolaisleireiltä kiintiöpakolaisina.

Hallitus ja eduskunta käsittelevät tällä viikolla yli puoluerajojen Oulun ja Helsingin seksuaalirikosepäilyjä.