Metsästyslaki muuttumassa: Hirviä saa kohta metsästää jousella ja ajokoirina saa käyttää isompia koiria

Ensi syksynä hirviä voidaan kaataa jousella, jos lainmuutos etenee.

Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Metsästysasetuksen muutoksella tavoitellaan monipuolisempia tapoja metsästää hirvieläimiä ja villisikoja.

Asetuksenmuutokseen voi antaa lausuntoja helmikuun 25. päivään asti ja asetuksen kaavaillaan tulevan voimaan huhtikuun alussa, jolloin uudet määräykset olisivat voimassa metsästyskauden alkaessa elokuussa.

Aiemmin jousimetsästys on ollut sallittua valkohäntäpeuran, metsäpeuran ja villisian sekä pienempien riistaeläinten metsästyksessä.

Nyt tehtävän muutoksen toivotaan houkuttelevan uusia harrastajia metsästyksen pariin.

Myös jousimetsästyksessä vaaditaan hyväksytty ampumakoe ennen jahtiin menoa. Tällä hetkellä yli tuhat metsästäjää on suorittanut kyseisen kokeen.

Jousen käytön sallimista hirvenmetsästyksessä perustellaan myös metsä- ja taimikkotuhojen torjumisella lähellä asutusta, missä luotiaseiden käyttö ei ole mahdollista.

Jousimetsästyksen suosio on kasvanut myös Suomessa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Hirven jousimetsästys on yleistä Pohjois-Amerikassa, mutta Pohjoismaissa vastaavaa metsästysmahdollisuutta ei vielä ole.

Villisikojen metsästyksessä aiotaan sallia elävänä pyytävien loukkujen käyttö. Villisikoja halutaan vähentää, koska pelätään afrikkalaisen sikaruton leviävän Suomeen villisikojen mukana. Tällä hetkellä sikataloutta uhkaavaa tautia tavataan lähialueilla Baltiassa ja Venäjällä.

– Esitysten tavoitteena on monipuolistaa metsästysharrastusta ja tuoda uusia ihmisiä sen pariin. Esimerkiksi jousi- ja koiraharrastajille esitykset tuovat kiinnostavia uusia mahdollisuuksia metsästää. Menetelmät tuovat myös uusia keinoja riistakantojen hallintaan, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sanoo ministeriön tiedotteessa.

Valkohäntäpeurojen kantaa halutaan harventaa

Parhaillaan helmikuun puoliväliin poikkeuksellisesti jatkuva valkohäntäpeurojen metsästys saa uusia muotoja, kun sorkkaeläimiä ajavien koirien sallittua koko aiotaan kasvattaa.

Nyt ajaviksi koiriksi on hyväksytty enintään vain 28 senttiä säkäkorkeita koiria. Käytännössä tämä on tarkoittanut pelkästään mäyräkoiria.

Dreeveri on matalajalkainen ajokoira, joka Ruotsissa on jalostettu myös kaurisajuriksi. Kuva: Pekka Mommo

Nyt tuota säkäkorkeutta ollaan nostamassa 39 senttiin. Tällöin esimerkiksi kauriinmetsästykseen Ruotsissa jalostetut dreeverit sallittaisiin sorkkaeläinjahtiin.

Myös muita koirarotuja voitaisiin jatkossa käyttää peura- ja kaurisjahdissa. Ministeriö kuitenkin haluaisi rajata mahdollisuuden kieltää joitain uuden säkäkorkeuden sallivia rotuja, jos metsästyksessä ilmenee ongelmia.

Asetusmuutoksen tavoitteena on tehostaa voimakkaasti kasvaneen valkohäntäpeurakannan kasvua etenkin tihentymäalueilla.

Viime elokuun alussa sallittiin naakkojen ampuminen, kun lintu siirrettiin metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon. Nyt naakalle määritellään pesimisrauhoitus toukokuun alusta 10. heinäkuuta asti.

Rauhoitusaikana metsästys olisi sallittua vain riistakeskuksen poikkeusluvalla.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että lyhyt rauhoitusaika ja naakan lisääminen lajeihin, joiden tappamiseen voi rakennuksen sisällä käyttää ilma-asetta, vähentäisivät kuitenkin todennäköisesti poikkeuslupien tarvetta.

Lue myös