Kainuussa ei huolehdita huumeidenkäyttäjien turvallisuudesta lain vaatimalla tavalla – Miksi käyttäjät eivät saa puhtaita neuloja?

Kainuussa huumeidenkäyttäjä ei saa ilmaiseksi puhtaita neuloja, vaikka laki sitä vaatii. Ylen toimittaja selvitti, mistä on kyse.

suonensisäisten huumeiden käyttö
huumeruisku ja lusikka
Terveysneuvontapisteen tarkoitus ei ole helpottaa huumeiden suonensisäistä käyttöä, vaan estää vaarallisten tartuntatautien leviäminen.AOP

KajaaniTartuntatautilain (siirryt toiseen palveluun) mukaan jokaisessa Suomen kunnassa tulee olla neulojen vaihtopiste huumeidenkäyttäjille. Tällä halutaan pitää esimerkiksi HIV:n ja C-hepatiitin tartunnat aisoissa.

Neulojen vaihtopisteitä on isommilla paikkakunnilla (siirryt toiseen palveluun) (Vinkki.info), muttei yhtäkään esimerkiksi Kainuun maakunnassa. Hoidon piirissä olevat saavat terveysneuvontaa ja ohjausta, mutta hoitoon ei kuulu käyttövälineiden vaihtaminen. Kainuun alueella 80 prosenttia C-hepatiittitartunnoista johtuu likaisista neuloista.

Miten lakiasetus on voitu sivuuttaa koko maakunnassa? Kun Ylen toimittaja alkoi selvittää asiaa, kävi ilmi, ettei asia ole aivan yksinkertainen.

Vinkki.info - nettisivu
Vinkki.info -sivustolla näkyy kaikki Suomen terveysneuvontapisteet. Vinkki.info /A-klinikkasäätiö

Kainuun soten toimintaa valvoo Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto. Aluehallintovirastolta asiaa tiedustellessa toimittaja joutui ottamaan yhteyttä vuorotellen viiteen eri virkamieheen, joista jokainen ohjasi toimittajan seuraavan henkilön puheille. Kukaan ei tuntunut tietävän, kenen vastuualueelle asia kuuluu.

Lopulta yhteys saatiin Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston peruspalvelujen vastuualueen johtajaan, joka ei kuitenkaan tiennyt Kainuun tilanteesta mitään. Eikö Aluehallintovirastolla ole vastuu valvoa asetusten noudattamista?

– Periaatteessa kyllä, mutta meille ei ole tullut tietoa, ettei asia olisi hoidossa. Me emme ylläpidä listoja, eikä kunnilla ole palveluistaan ilmoitusvelvollisuutta, peruspalvelujen vastuualueen päällikkö Hanna Toiviainen sanoo.

Nykyinen tartuntatautiasetus tuli voimaan 2017. Asetuksessa ei ole tulkinnan varaa: neulojen vaihtopiste on järjestettävä kaikissa Suomen kunnissa. Kainuun sote on toiminut asetuksen vastaisesti jo kaksi vuotta.

Tällä hetkellä Kainuussa puhtaita neuloja saa vain ostamalla ne apteekista.

Neulanvaihtopisteen poissaolo ei tarkoita suoraan sitä, että suonensisäisiä huumeita käytettäisiin aina likaisilla neuloilla. Pelkästään Kajaanin Ykkösapteekissa myydään viikoittain reilut kymmenen kappaletta Stoppi-pusseja, jotka sisältävät kolme neulaa, ruiskua, desinfiointivälineitä ja myös infoa päihdehoidosta. Lisäksi apteekki myy tarvittaessa irtonaisia neuloja ja ruiskuja.

Tarve on huomattu ja raportoitu

2010-luvulla Kainuussa on tehty kaksi hanketta, joiden yhteenvetoraporteissa mainitaan neulanvaihtopisteiden puute ja niiden tarpeellisuus. Tarve on selvitetty muun muassa Kainuun soten hankkeessa vuodelta 2015.

– Tarve tunnistettiin ja huomattiin, että pisteen tulisi olla sosiaali- ja terveysneuvontapiste, jossa olisi moniammatillista ohjausta, neuvontaa ja apua sitä tarvitseville, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saara Pikkarainen.

Tarve on havaittu neljä vuotta sitten. Miksi asialle ei ole tehty mitään?

Suomen kartalla on musta aukko Kainuun kohdalla.

Olli-Pekka Koukkari

Asiaa kysytään Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopellolta.

Ahopelto kuulee asiasta ensimmäistä kertaa Ylen toimittajalta. Hän ei ole tietoinen ongelmasta, sillä aihetta ei ole esitelty kuntayhtymän hallituksessa.

– Ei ole tullut mitään esitystä, että olisi ongelmaa tässä asiassa, kertoo Ahopelto.

Musta aukko Kainuun kohdalla

Neulanvaihto- eli terveysneuvontapisteiden puutetta ei ole siis huomioitu päätöksenteossa, hankkeiden tuloksista huolimatta. Osasyynä on byrokratia.

– Silloin kun asia liittyy monelle alalle, voi toinen taho olettaa, että toinen on tehnyt. Samalla toinen olettaa, että toinen on tehnyt ja sitten asia on siinä välissä. Mutta varmaan parannetaan tuo tilanne tämän osalta, Ahopelto sanoo.

Ahopelto kertoo, että vastuu neulanvaihtopisteistä kuuluu Kainuun soten päihde- ja mielenterveystyöryhmälle sekä tartuntatautilääkäri Olli-Pekka Koukkarille. Ahopelto on oikeassa, tartuntatautilaissa lukee, että asia on tartuntatautien torjumisesta vastaavan toimielimen ja tartuntatautilääkärin vastuulla.

Toimittaja sopii haastattelun Koukkarin kanssa.

Olli-Pekka Koukkari
Tartuntatautilääkäri Olli-Pekka Koukkari tapaa työssään paljon huumeiden riskikäyttäjiä.Tiia Korhonen / Yle

Koukkari kertoo, ettei asialle ole tehty mitään ennen kuin lakiasetusta muokattiin yksiselitteisemmäksi kaksi vuotta sitten. Kysymys on moniammatillisesta toiminnasta, jossa täytyy yhdistää laboratorio, kansanterveystyön toimijat ja päihdevieroitusta ymmärtävät terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammattihenkilöt.

– Suomen kartalla on musta aukko Kainuun kohdalla. Näyttää siltä, että tämä ottaa aikansa, Koukkari sanoo.

Neulanvaihtopisteiden puuttumiseen yksi syy on ollut asetuksen aiempi tulkinnanvaraisuus. On ajateltu, että suonensisäisten huumeiden käyttäjiä on Kainuussa niin vähän, ettei pisteitä tarvita.

– On muistettava, että tämä ei ole Kainuun etuoikeus, vaan tällaisia lainvastaisia tilanteita on muuallakin, Koukkari kertoo.

Koukkarin mukaan asian pohtiminen ja puiminen on kuitenkin turhaa. Ei ole väliä, tarvitaanko palvelua Kainuussa, jossa suonensisäisten huumeiden käyttö on vähäistä, koska asetus määrää, että palvelu tulee olla olemassa.

– Sen, onko siitä apua, näkee vasta kun neulanvaihtopiste järjestetään, Koukkari sanoo.

Ratkaisu tulossa?

Toimittajaa kehotettiin ottamaan yhteyttä myös aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden tulosyksikön johtajaan Juha Luukiseen. Hänen mukaansa Kainuuseen on suunniteltu ratkaisua, jossa päihteiden käyttäjät voisivat saada terveysneuvontaa ja puhtaita neuloja suurempien terveysasemien yhteyteen perustettavista terveysneuvontapisteistä.

Tällöin sosiaaliohjaus ja terveysneuvonta voisivat olla yhdessä paikassa, sillä kohderyhmällä on usein muitakin elämänhallinnan ongelmia.

– Tällaisessa pisteessä olisi nimettömästi mahdollisuus saada ohjausta, miten omia asioita voisi lähteä järjestämään, Luukinen sanoo.

Lääkeneuloja ja -ruiskuja.
Kainuussa puhtaita neuloja ei saa mistään ilmaiseksi. Timo Sihvonen/Yle

Viikon kestäneen selvittelyn sekä lukemattomien sähköpostien ja puheluiden jälkeen asia alkaa ratketa. Olli-Pekka Koukkari oli ottanut selvää neulanvaihtopisteiden tilanteesta ja kertoi, että Kainuun sotella on suunnitelma pisteen perustamisesta. Neulanvaihtopiste voisi olla toiminnassa jo tänä vuonna. Asiasta ei viikon aikana maininnut kukaan monista soten virkamiehistä. Tieto tuntui ilmestyvän kuin tyhjästä.

– Tällä hetkellä tehdään muutosta, jossa huumausaineiden korvaushoito keskitetään keskussairaalan alueelle, ja ilmeisesti tähän yhteyteen on tulossa myös neulojen vaihtopiste, kertoo tartuntatautilääkäri Olli-Pekka Koukkari.

Kainuun soten kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto pitää omituisena, että tämä asia on päässyt livahtamaan päätöksenteon ulkopuolelle. Kun laissa määrätään, tulee asia hänen mukaansa laittaa kuntoon.