Aluehallintovirasto kielsi Varkauden sairaalalta tahdosta riippumattoman hoidon

Tahdosta riippumaton hoito on lopetettava toukokuun loppuun mennessä.

Varkaus
Varkauden sairaalan käytävä.
Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon Varkauden sairaalassa.

Aluehallintovirasto on antanut Varkauden kaupungille valvontapäätöksen, jolla kaupunki määrätään lopettamaan tahdosta riippumaton hoito ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään ensi toukokuun loppuun mennessä. Samalla kaupunki velvoitetaan järjestämään hoito lain edellyttämällä tavalla.

Terveydenhoitolain mukaan laaja ympärivuorokautinen päivystys on sairaanhoitopiirin tehtävä ja sisältää myös psykiatrian erikoisalan.

Varkauden sairaala ei ole kuitenkaan sairaanhoitopiirin vaan kunnallinen sairaala. Tämän takia sillä ei ole oikeutta useamman erikoisalan ympärivuorokautiseen yhteispäivystykseen eikä myöskään tahdosta riippumattomaan hoitoon.

Varkauden kaupungin antaman selvityksen mukaan Varkaudessa tehtiin viime vuoden tammi–lokakuussa tahdosta riippumattomaan hoitoon lähetteitä 38 potilaalle.

Aluehallintovirasto toteaa kuitenkin, että Varkauden sairaalassa virka-aikana toimiva nykyinen avopalvelun akuuttityöryhmä voi jatkaa toimintaansa. Lisäksi psykiatrian osaston sairaanhoitaja voi vastata asiakaspuheluihin virka-ajan ulkopuolella. Aluehallintoviraston mukaan tällainen avopalvelu tukee oma-aloitteista hoitoon hakeutumista.

Lisäksi Varkauden sairaala voi jatkaa päihde- ja mielenterveyspotilaiden vuodeosastohoitoa ilman tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Varkauden kaupungille poikkeusluvan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystystoimintaan vuoden 2019 loppuun saakka.