1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. lääkkeet

Pillerit vaihtuivat ruiskeisiin huumeiden korvaushoidossa – lääkkeen suussapidon valvonta vei liikaa aikaa

Ruotsalaisvalmisteinen, ruiskeena annosteltava lääke otetaan Suomessa käyttöön ensimmäisten joukossa Euroopassa.

Kuva: Pekka Sipilä / Yle

Opioidiriippuvaisten korvaushoidossa otetaan käyttöön uusi, ruiskeena annettava lääke.

Suomi kokeilee ruotsalaisvalmisteista Buvidal-lääkettä eturintamassa. Lääke sai EU:n laajuisen myyntiluvan marraskuun lopulla viime vuonna.

Injektiona annettava pitkäaikaisvaikutteinen lääke ei vaadi päivittäistä annostelua vaan se voidaan annostella potilaalle korvaushoitoklinikalla viikon tai jopa kuukauden välein.

Vieroitus- tai korvaushoitona on annetaan metadonia tai buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä, jotka on annosteltu suun kautta. Korvaushoidossa potilas noutaa lääkkeen päivittäin päihdehuollon yksiköstä.

Päihdepsykiatri pitää uudella tavalla annosteltavaa valmistetta mullistavana.

– Ennen kaikkea lääkkeen käytön valvonnasta päästään eroon. Se vapauttaa aikaa varsinaiseen hoitoon, kuten psykososiaaliseen kuntoutukseen, päihdehuollon palveluita tarjoavan Addiktumin toimitusjohtaja ja päihdepsykiatri Antti Mikkonen sanoo.

Addiktum aloittaa uuden korvaushoitovalmisteen käytön yhtenä ensimmäisistä klinikoista Suomessa ja koko Euroopassa, kun se ottaa uuden lääkkeen käyttöön perjantaina Kouvolan klinikallaan. Aluksi lääkettä annetaan yhdelle potilaalle kerran viikossa.

Myös A-Klinikka Oy on kertonut (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla ottavansa lääkkeen kliiniseen käyttöön Espoossa.

Aikaa muuhun

Ruiskeena annettava lääke perustuu Ruotsissa kehitettyyn uuteen teknologiaan. Sen avulla lääke saadaan vapautumaan tasaisena pitoisuutena koko annosteluvälin ajan. Tavoite on parantaa opioidiriippuvaisten hoitoa ja viedä sitä kuntouttavampaan suuntaan.

Addiktumin mukaan pitkävaikutteinen, injektiona annettava lääke on merkittävin uudistus opioidiriippuvaisten lääkehoidossa vuosikymmeniin.

– Potilaan näkökulmasta tämä on mullistavaa. Korvaushoidossa lääke on pitänyt käydä hakemassa klinikalta joka päivä samaan aikaan. Päivittäistä lääkkeenhakua on voinut olla kuukaudesta, vuodesta toiseen. Se rajoittaa elämää. Uuden lääkkeen myötä potilaan arkiviikon suunnittelu onnistuu eri tavalla, Mikkonen sanoo.

Suomessa annetaan korvaushoitoa vuosittain muutamille tuhansille opioidiriippuvaisille. Kattavaa rekisteritietoa ei ole. Esimerkiksi vuonna 2015 arvio potilaiden määrästä oli noin 3300.

Uudella tavalla annosteltavan lääkkeen myötä opioidikorvaushoidon järjestäminen käytännössä voidaan Mikkolan mukaan miettiä uusiksi. Henkilökunnalta jää aikaa muuhun hoitotyöhön, kun lääkkeiden jakoa ei tarvitse järjestää joka päivä.

– Se on kova rumba, kun lääkkeet pitää jakaa kippoihin, kahden eri työntekijän pitää tarkistaa oikeat vahvuudet, potilaat pitää aikatauluttaa ja annetun tabletin liukeneminen pitää valvoa.

Mikkosen mukaan korvaushoidossa olevan opioidiriippuvaisen elämä on pyörinyt paljolti lääkkeen ympärillä, vaikka lääke pitäisi saada opioidiriippuvaisen elämässä sivurooliin.

– Nyt sitä on pitänyt miettiä joka päivä.

Myös aiempaa useampi opioidiriippuvainen voisi päästä hoitoon.

– On yhteiskunnallisen, vähintään hoidonjärjestäjien keskinäisen keskustelun paikka, miten vapautuvaa aikaa lähdetään käyttämään. Halutaanko painottaa olemassa olevien potilaiden hoidon kehittämistä vai painotetaanko sitä, että yritetään saada hoidon piirin sen ulkopuolella olevat potilaat?

Korvaushoidossa lääke kuuluu antaa klinikalla. Lääkkeitä voi saada kotiin, kunhan hoito on sujunut tarpeeksi pitkään hyvin.

Uusi avaus

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimusprofessori Hannu Alho pitää uutta lääkevalmistetta mielenkiintoisena uutena avauksena.

– Toivottavasti se lisää hoitoon päässeiden määrää, kun valvonnasta vapautuu resurssia. Ihmeentekijä se ei ole ja kustannushyötysuhteet pitää selvittää tarkasti.

Addiktumin toimitusjohtajan Antti Mikkosen mukaan viikon välein annettava ruiske maksaa klinikalle noin 90 euroa. Kuukauden välein annettavan ruiskeen hinta on 300 euroa.

– Kielen alta liuotettavan valmisteen kuukausittainen hinta on noin puolet tästä eli 150 euroa. Kuitenkin jos laskee kuluja sille, miten lääkettä joudutaan käsittelemään, jakamaan ja valvomaan, niin työn osuus on suurempi kuin hintaero, Mikkola sanoo.

Alho muistuttaa, että pitkäaikaisten lääkeaineisiin pitää suhtautua myös kriittisesti. Tutkimusprofessorin mukaan lääkkeen vaikuttava aine buprenorfiini on yleisin huumekuolemia aiheuttava aine, kun sitä käytetään yhdessä alkoholin tai bentsodiatsepiinin kanssa.

– Jos otat tabletin, voidaan tehdä vastahuuhtelu. Mutta jos ihon alla on kuukauden annos, mitä sitten teet? Alho kysyy.

Käyttö laajenemassa

Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsote suunnittelee niin ikään lääkkeen käyttöönottoa.

Vuoden vaihteessa aloittanut kuntayhtymä siirtää huhtikuun alusta lähtien Kouvolan avopäihdehoidon palvelut omaksi toiminnakseen. Viime keväästä lähtien palveluista on huolehtinut juuri Addiktum.

Uudessa lääkkeessa vaikuttava aine on sama buprenorfiini, joka on ollut käytössä myös kielen alta imeytettävissä valmisteissa.

Säännöllisesti annosteltu buprenorfiini estää muiden opioidine mielihyvää tuottavaa vaikutusta aivoissa sekä vähentää vierotusoireita, opioidihimoa ja potilaan laittomien opioidien käyttöä.

– Jos kokemukset ovat hyviä, käyttö varmasti laajenee kevään myötä, Mikkonen uskoo.