Menevätkö kopterikantelut hukkaan? – Oikeusasiamies ei voi kumota ministerien päätöstä

Etelä-Karjalassa petyttiin ministerityöryhmän linjaukseen sijoittaa Kaakkois-Suomen lääkärihelikopteri Kouvolaan.

pelastushelikopterit
Lääkärihelikopteri
Valtio tukee Finnhemsin lääkärihelikopteritoimintaa vuosittain 29 miljoonalla eurolla. Uusien tukikohtien rakentamiseen ja kahden jo toimivan tukikohdan peruskorjauksiin on tulossa 28 miljoonaa lisää.Antti Eintola / Yle

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin sijoituspaikasta eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyt kantelut eivät todennäköisesti tule vaikuttamaan päätöksentekoon.

Oikeusasiamies voi lausunnollaan ottaa kantaa ainoastaan asian valmisteluun. Oikeusasiamies ei myöskään voi kumota toisen viranomaisen päätöstä.

Reformininisterityöryhmä linjasi joulukuussa, että kaksi perustettavaa lääkärihelikopteritukikohtaa sijoitetaan Seinäjoelle ja Kouvolaan. Asiantuntijoista koostunut työryhmä ehdotti Kaakkois-Suomen tukikohdan paikaksi Lappeenrantaa.

Reformininisterityöryhmän linjauksesta on sittemmin jätetty toistakymmentä kantelua eduskunnan oikeusasiamiehelle. Suurin osa kantelijoista on yksityishenkilöitä.

Kantelun jättämisestä ovat lisäksi päättäneet Parikkalan ja Rautjärven kunnat sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote.

Oikeusasiamies ei ota käsittelyyn keskeneräistä asiaa

Kantelut tuskin etenevät eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyyn, sillä oikeusasiamies ei voi ottaa käsittelyyn muualla vireillä olevaa asiaa.

Onko asia sitten vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä vai hallituksessa?

Asian reformiministerityöryhmälle valmistellut sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Ismo Tuominen ei osaa antaa täsmällistä vastausta. Selvää kuitenkin on, että asia on vireillä.

Tuominen muistuttaa, että hallituspuolueista koostuvan reforministerityöryhmän tekemä linjaus on poliittinen päätös, ja helikopteritukikohtien lopullisen rahoituspäätöksen tekevä hallitus on siihen sitoutunut.

– Valtioneuvoston istunnossa asiasta ei enää riidellä, sanoo Tuominen.

Oikeuskansleri on toinen lainvalvontaviranomainen, jolle voi kannella virkamiehen tai muun julkisen viranomaisen päätöksestä.

Myöskään oikeuskansleri ei ota käsiteltäväkseen toisen viranomaisen käsittelyssä olevaa asiaa. Oikeuskanslerikaan ei voi kumota tai muuttaa toisen viranomaisen päätöstä.