Ilmastopolitiikalla on pienennetty energiantuotannon päästöjä

Torniossa kaukolämmön tuottaja on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä.

energiapolitiikka
Tornion Voiman toimitusjohtaja Aki Hakulinen
Tornion Voiman uusissa kattiloissa poltetaan maakaasua ja häkää, kertoo toimitusjohtaja Aki Hakulinen.Jarno Tiihonen / Yle

Tiukkeneva ilmastopolitiikka pienentää energiantuotannon päästöjä. Energiateollisuuden mukaan kaukolämmön kasvihuonekaasujen päästöt ovat vuosikymmenessä pudonneet neljänneksellä.

– Sähkön- ja lämmöntuotannon ominaispäästöt ovat laskeneet. Kehitys johtuu isolta osalta siitä, että fossiilisia polttoaineita on korvattu puupolttoaineilla. Myös energiatehokkuutta on parannettu, kertoo energiateollisuuden asiantuntija Jukka Makkonen.

Energiateollisuus arvioi kaukolämmön kasvihuonepäästöjen puolittuvan seuraavan vuosikymmenen aikana.

– Ensin siirrytään vielä enemmän puupolttoaineisiin. Puun pitäisi riittää nippa nappa. Seuraavaksi etsitään poltolle vaihtoehtoja. Niitä voivat olla lämpöpumput, maalämpö ja datakeskusten hukkalämpö, Makkonen visioi.

Makkosen mukaan energian tuottajat ovat 10 viime vuoden aikana sijoittaneet noin 10 miljardia uusiin polttokattiloihin, joilla on voitu luopua turpeen ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

– Päästökauppa on lähtenyt viime vuonna voimistumaan ja tulee jatkossa ajamaan turvetta ahtaalle, Makkonen sanoo.

Politiikan poukkoilevuus on kuitenkin edelleen iso haaste.

– Nyt tutkitaan ei polttavia vaihtoehtoehtoja, mutta monet investoinnit on laitettu odottamaan. Monessa yhtiössä investointeja tehdään vain pakon edessä, Makkonen kertoo.

Tornion kaukolämmön päästöt vähenevät tänä vuonna

Tornion ja Haaparannan käyttämän kaukolämmön päästöt vähenevät tänä vuonna, koska lämpöä tuottava Tornion Voima on luopunut raskaan polttoöljyn käytöstä.

– Me luovumme raskaasta polttoöljystä, joka on kalliimpi polttoaine kuin maakaasu, johon me vaihdoimme. Maakaasu on myös puhtaampaa. Puhumme siis ihan yleisestä hyvästäkin, sanoo Tornion voiman toimitusjohtaja Aki Hakulinen.

Polttoaineen hinnan lisäksi myös ympäristökysymyksellä on merkitystä..

– Kyllä se on ympäristökysymys. Meillä esimerkiksi näillä varatehokattiloilla päättyi ympäristöluvassa mahdollisuus polttaa raskasta polttoöljyä. Vaihtoehtoina oli laittaa puhdistuslaitteita öljykäyttöisille kattiloille tai muuttaa polttoaine esimerkiksi maakaasulle, Hakulinen kertoo.

Muutos lähes lopettaa varakattiloiden rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt, puolittaa typpidioksidien päästöt sekä vähentää kasvihuonekaasuja reilulla neljänneksellä.

– Se on merkittävä vähennys ympäristölle, Torniolle ja Haaparannalle, Hakulinen luonnehtii.

Vastaava muutos tehdään myös Kemin kaivoksella

Yhtiö valitsi maakaasun, koska sitä on tarjolla Tornion lng-terminaalissa. Yhtiö saa sitä omakustannushintaan, koska emoyhtiö EPV Energia omistaa Manga LNG:stä 5 prosenttia.

Maakaasua käytetään siis yhtiön varakattiloissa, joita käytetään varavoimana ja korkean kulutuksen aikana.

Varalaitoksen osuus yhtiön lämmöntuotannosta on noin kymmenen prosenttia. Eniten Tornion Voima käyttää lämmöntuotannossaan turvetta, puupohjaista biomassaa ja Outokummun terästehtaalla syntyvää häkäkaasua, joten kokonaisuudessaan päästöjen vähennys jää alle kymmeneen prosenttiin.

Päästöjen vähennykselle on kuitenkin tulossa jatkoa.

– Uusimme Kemin kaivoksella kahden öljykäyttöisen kattilan polttoaineeksi maakaasun. Eli sinne rakennetaan nesteytetyn maakaasun säiliö- sekä höyrystinasemat ja vaihdetaan polttimet maakaasupolttimiksi vielä tämän vuoden aikana, Hakulinen sanoo.

Lisäksi SSAB:n ja EPV Energian omistama Raahen Voima vaihtaa tänä vuonna öljykattiloita maakaasulle.

Viime vuonna yhtiö uusi Torniossa viisi kattilaa, mikä maksoi yhtiölle noin kaksi miljoonaa euroa. Torniolaisten kaukolämmön hintaan investointi aiheuttaa vain pienen nostopaineen, sillä isoimman laskun maksaa suurin asiakas Outokumpu.