Vanhukset asuvat kotona yhä pidempään, mistä seuraa se, että ensihoidon tehtävien määrät kasvavat

Yleisin lisääntyneiden ensihoitotehtävien syy on ikääntyneen äkillisesti heikentynyt yleistila.

ensihoito
Kaksi ambulanssia Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyksen edessä.
Oulussa ambulanssien tehtävät kasvavat vuositasolla yhden ambulanssin työmäärän verran vuodessa.Wasim Khuzam / Yle

Ihmisten ikääntyminen, väestön keskittyminen tietyille alueille ja madaltunut kynnys soittaa hätäkeskukseen. Muun muassa nämä asiat ovat kasvattaneet ensihoidon tehtävien määriä ainakin joillain alueilla.

Ensihoitotehtävät kasvoivat viime vuonnaesimerkiksi Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella selvästi enemmän kuin maassa keskimäärin.

Ensihoitotehtäviä oli viime vuonna Hailuodosta Kuusamoon ulottuvalla alueella 6,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tyypillisesti ensihoitotehtävässä kyse on kotona asuvasta ikäihmisestä, jonka yleistila on äkillisesti heikentynyt.

Kehitys on samansuuntainen koko maassa

Koko maassa kasvu oli viime vuonna noin puolet vähemmän kuin Oulu-Koillismaan alueella. Kehityksen suunta ja syyt ovat kuitenkin samat.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palvelusosaston valmiusyksikön asiantuntija Markku Saarinen kertoo, että tehtävämäärät ovat kasvaneet ensihoidossa eri puolilla Suomea muutamalla prosentilla joka vuosi. Syyt tähän ovat hänen mukaansa koko maassa hyvin samanlaiset kuin Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella.

– ­Taustalla on ennen kaikkea väestön ikääntyminen ja keskittyminen, ikääntyneen väestön kotona asumisen tukeminen sekä hätänumeroon soittamisen kynnyksen madaltuminen, Saarinen sanoo.

Kotona asuminen lisää ensihoidon tarvetta

Saman ilmiön on huomannut myös Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö Ari Ehrola. Ensihoidon tehtävien kasvun taustalla on hänen mukaansa yhteiskunnan pyrkimys pitää vanhusväestö mahdollisimman pitkään kotonaan.

– Yhä sairaammat ihmiset asuvat kotonaan ja tarvitsevat ensihoidon apua koska eivät pärjää, Ehrola sanoo.

Hänen kollegansa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopäällikkö Iiro Anttila kertoo, että kasvun taustalla on myös pientä kasvua liikenneonnettomuuksissa. Suurin selittävä tekijä on hänenkin mielestään se, että kotihoidon piirissä on aina vain huonompikuntoisia potilaita.

– Kasvu näkyy kiireellisinä tehtävinä niin, että me joudumme hätäkeskuksissa jonouttamaan kiireellisiäkin ensihoitotehtäviä. Silloin kuntalaiset joutuvat odottamaan apua, Anttila sanoo.

Eliniän kasvu näkyy ambulanssitarpeessa

Ihmiset elävät yhä vanhemmiksi.

Oulun yliopistosairaalan päivystyksen johtaja Matti Martikaisen mukaan kotona, terveyskeskuksissa ja hoitolaitoksissa ei kuitenkaan ole aina valmiuksia hoitaa potilasta. Tämän vuoksi on turvauduttava ambulanssiin, kun terveydentilassa tapahtuu suurempia muutoksia.

Väestön sairastavuus on Pohjois-Suomessa suurempaa kuin Etelä-Suomessa, mutta ambulanssikyytien kasvua se ei selitä.

Oulun alueella, mihin Pohjois-Suomen väestö koko ajan enemmän keskittyy, ensihoitotehtäviä on noin 27 000 vuodessa. Ensihoitotehtävien kasvu edellyttäisi lisää väkeä ja kalustoa.

Oulun ensihoitotehtävät kasvavat Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitopäällikköAri Ehrolan mukaan vuodessa suunnilleen saman verran kuin ympäri vuorokauden toimivalla ambulanssiyksiköllä on lähtöjä vuodessa.

Varsinkin yhteispäivystys ruuhkautuu

Martikainen kertoo, että Oulun päivystykset ovat ruuhkaisia. Erityisen ruuhkainen on Oysin yhteispäivystys, jota ensihoitotehtävät ensisijaisesti kuormittavat.

Tietotaitoa yritetään viedä lähemmäksi potilaita, ettei heitä tarvitsisi aina kuljettaa sairaalaan.

– Kotipalvelua, etäanalytiikkaa ja etähoitoa voitaisiin kehittää. Näin tilanne voitaisiin arvioida paikan päällä ja päättää, onko kuljetus tarpeen, Martikainen sanoo.

Anttila kaipaisi liikenneonnettomuuksista ilmoittavilta tarkempia tietoja onnettomuudesta. Moni soitto tulee nykyään ohi ajavasta autosta.

– Pitäisi pysähtyä ja tarkistaa tilanne, vaikka ei osaisi itse auttaakaan onnettomuuden uhreja. Näin saataisiin selvyys siitä, onko siellä oikeasti avun tarvetta ja jos niin minkälaista.

Uuden hätäkeskustietojärjestelmän käyttö alkoi Oulusta

Loppuvuodesta Oulun hätäkeskuksessa otettiin käyttöön myös viranomaisten yhteiskäyttöinen uusi ERICA-tietojärjestelmä.

Kyseessä on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteiskäyttöinen hätäkeskustietojärjestelmä, joka otetaan tämän vuoden aikana käyttöön koko maassa.

Hätäkeskuslaitoksen lisäksi uutta järjestelmää käyttävät poliisi, pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi johto- ja tilannekeskuksissaan sekä tietojen ylläpitotoimissa.

Järjestelmän keskeneräisyydestä johtuvista syistä sen käyttöönotto on lisännyt huomattavasti kiireellisten ensihoitotapausten määrää.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointi- ja palvelusosaston valmiusyksikön asiantuntija Markku Saarisen mukaan on liian aikaista vetää pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, vaikuttaako ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto tehtävämäärien kasvuun.

– ERICA-järjestelmän käyttöönoton jälkeen tehtävien kiireellisyysjakauma on painottunut aikaisempaa enemmän kiireellisiin tehtäviin A- ja B-tehtäviin, Saarinen sanoo.

Ennen uutta järjestelmää käyttöön ottoa A-tehtäviä oli Saarisen mukaan noin 6 prosenttia, B-tehtäviä noin 24 prosenttia, C-tehtäviä noin 44 prosenttia ja D-tehtäviä 26 prosenttia.

Myös Kuopion hätäkeskus otti uuden järjestelmän käyttöön

Uusi hätäkeskustietojärjestelmä otettiin käyttöön Kuopion hätäkeskuksessa tällä viikolla. Kevään aikana myös loput neljä hätäkeskusta ottavat sen käyttöönsä.

Kuopion hätäkeskuksessa vastaavan järjestelmän käyttöönotossa mukana olleen Saarisen tuntuman mukaan kiireelliset tehtävät lisääntyivät sielläkin.

Sekä Saarinen että Martikainen uskovat, että järjestelmä saadaan toimivaksi nyt kun se alkaa laajentua muihin hätäkeskuksiin.

– Vie aikansa ennen kuin sitä opitaan kunnolla käyttämään. Riskinarvio-ohjeistuksessa on ehkä liiankin yksityiskohtaisia kysymyksiä hätätilanteessa olevalle potilaalle, Oulun yliopistosairaalan päivystyksen johtaja Matti Martikainen sanoo.