Vesangan koskireitillä kunnostettiin yli kaksi kilometriä taimenelle sopivia lisääntymisalueita

Koskireitti oli aiemmin raivattu uittoa varten.

Jyväskylä
Taimenenpoikanen
Marjut Suomi /Yle

Päijänteeseen laskevan Vesangan koskireitin kunnostukset on saatu valmiiksi. Aiemmin uittoreittinä palvelleeseen jokiuomaan kunnostettiin loppusyksyn aikana kymmenessä kohteessa yli kaksi kilometriä taimenelle sopivia lisääntymisalueita.

Vesangan reitti virtaa Jyväskylän ja Muuramen kunnan alueella Musta-, Neula- Vispilän- ja Myllyjoen nimillä Vähä-Vesankajärvestä Muuratjärveen.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut juuri erittäin uhanalaisen taimenen elinolosuhteiden parantaminen.

Kaikkiaan kunnostustöitä tehtiin kaivinkoneen ja traktorin avulla 47 päivänä syys-marraskuun aikana. Hankkeen kustannukset olivat noin 110 000 euroa.