Selvitys: Opintotuen tulorajoja voisi nostaa jopa 50 prosentilla – nykyiset rajat estävät opiskelijoita tienaamasta

Selvityksen mukaan yhdeksän kuukautta opintotukea nostavan tuloraja voisi olla 18 000 euroa nykyisen 12  000 euron sijaan.

opintotuki
Nuori laskee matematiikan tehtäviä funktiolaskimella.
Tiina Jutila / Yle

Opintotuen tulorajoja voitaisiin nostaa reippaasti, ilmenee Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkistamasta selvityksestä (siirryt toiseen palveluun).

Opintotuen tulorajoilla pyritään siihen, että suurituloiset opiskelijat eivät voi nostaa opintotukea.

Raportista ilmenee, että nykyiset tulorajat kuitenkin estävät opiskelijoita tienaamasta niin paljon kuin he haluaisivat ja vaikutukset näkyvät laajassa osassa opiskelijoiden tulojakaumaa.

Raportissa selvitettiin vaihtoehtoja opintotuen nykyisille tulorajoille. Niitä olivat rajojen nostaminen tai laskeminen, poistaminen kokonaan tai muuttaminen rajaveroasteen tapaiseksi säännöksi.

Tulorajojen poistamisen haitta voisi selvityksen mukaan olla, että myös erittäin suurituloiset opiskelijat alkaisivat nostaa opintotukea.

Nykyistä tiukemmat rajat taas arvioidaan merkittäväksi esteeksi opiskelijoiden ansiotyölle, lisäksi ne alentaisivat heidän hyvinvointiaan ja lisäisivät opintotuen takaisinperintää.

Selvityksen mukaan haitallisista tulovaikutuksista päästäisiin laajasti eroon, jos esimerkiksi yhdeksän kuukautta opintotukea nostavan tuloraja olisi 18 000 euroa nykyisen 12 000 euron sijaan.

Perusteluissa sanotaan, että harva opiskelija tienaisi tätä tulorajaa enempää. Verotulot ja tulonsiirrot huomioiden tämä vaihtoehto lisäisi julkisyhteisöjen nettotuloja arviolta 5,9 miljoonaa euroa vuodessa.

Rajaveroasteen kaltainen sääntö puolestaan toimisi niin, että opintorahaa ei tarvitsisi maksaa takaisin tulorajan ylittävältä osalta, vaan ylimenevistä tuloista verotettaisiin enemmän.

Jos tuloraja säilyisi ennallaan ja takaisinperintä muutettaisiin 50 prosenttiyksikön lisäveroasteeksi, kasvaisivat julkisyhteisöjen verotulot arvion mukaan 4,5 miljoonalla eurolla vuodessa.

Ministeri Terho: kohtuullinen työnteko ei pidennä opiskelua

Opintotuen tulorajaselvitys luovutettiin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle (sin.) torstaina Helsingissä.

Terho pitää selvityksen tuloksia opiskelijoiden ja veronmaksajien kannalta hyvinä. Ministeri laskee, että opiskelijat voisivat tulorajojen noston myötä ansaita keskimäärin noin 600 euroa enemmän vuodessa.

– Opiskelijoita kannattaa myös kannustaa työntekoon. Opiskelun ja ja työelämän ei tule olla toisistaan erillisiä asioita, vaan mahdollisimman lähellä toisiaan, selvityksen monille hyvistä asioista yllättynyt ministeri Terho kannustaa.

Ministeri Terhon mukaan selvitys ja aikaisemmat työt ovat osoittaneet, että kohtuullinen työnteko opiskelujen aikana ei pidennä opiskeluaikaa.

Aiempi korotus nosti myös vähemmän tienaavien tuloja

Raportin taustalla on Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus, jossa selvitettiin vuonna 2008 tapahtuneen opintotuen tulorajojen noston vaikutuksia opiskelijoiden tuloihin.

Tulosten mukaan tulorajojen korotus nosti tuolloin opiskelijoiden tuloja laajassa osassa tulojakaumaa, ei pelkästään vanhan tulorajan tietämillä olleilla opiskelijoilla.

Tutkimuksessa myös havaittiin, että tulorajojen muutokset eivät vaikuta merkittävästi opintotuen käyttöön.

Tutkimuksessa ja raportissa ei oteta kantaa siihen, miten tulorajojen nosto vaikuttaisi opiskeluun tai miten opintotuen muutokset vaikuttaisivat muihin tulonsiirtoihin, kuten yleisen asumistuen tai kotihoidon tuen käyttöön.

klo 12.44 17.01.-19 Juttua täydennetty ministerin Ylelle antaman haastattelun osuudella.