Kaustisella tartuttiin nuorten nuuskaamiseen: "Asenne aineeseen on muuttunut sallivammaksi"

Nuuskan käyttö on lisääntynyt, ja poliisin mukaan se johtuu siitä, että ainetta saa helposti.

nuuska
Nuuskatupakkaa ja -rasioita pöydällä.
Marko Väänänen / Yle

Kaustisella on tartuttu nuorten lisääntyneeseen nuuskaamiseen. Vuoden sisällä nuuskaaminen on alkanut näkyä yläkoululaisten arjessa yhä enemmän.

Nuoret viettävät vapaa-aikaansa keskuskoulun pihalla, mistä nuuskapusseja ja -purkkeja on löytynyt runsaasti.

Kaustisen yläkoulu pyysikin koulupoliisin puhumaan aiheesta nuorille. Luennon pitänyt Johanna Kykyri toivoo tiedon ainakin herättelevän nuuskan vaaroihin.

– Nuuska aiheuttaa usein pahemman riippuvuuden kuin tupakka, sillä nikotiinitasot pysyvät korkealla pidempään. Riippuvuus voi kehittyä jopa kahdessa viikossa. Nuuska sisältää 2 500 erilaista kemiallista ainetta, joista 28 on syöpää aiheuttavia, kertoo koulupoliisi Johanna Kykyri.

Sosiaalisen median etuina helppous ja nimettömyys

Asenne nuuskaa ja tupakkaa kohtaan on koulupoliisin mukaan aiempaa sallivampi. Nuuskaamisen kulttuuri on ollut rannikolla vahva. Ruotsin läheisyyden vuoksi nuuskaa on kuljetettu rannikkokuntiin Haaparannasta ja laivoilta.

– Aineen saatavuus on helpottunut myös sosiaalisen median takia, ja samalla kynnys kokeilla on madaltanut. Enää ei tarvitse tuntea sitä, jolta nuuskaa hankitaan. Ja kiinnijäämisen riski on sitä kautta myös pienempi, sanoo koulupoliisi Kykyri.

Pohjanmaan poliisin mukaan nuorten nuuskankäyttö ja aineen välittäminenkin on lisääntynyt Keski-Pohjanmaalla. Myös tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan nuuskaaminen on aiempaa yleisempää varsinkin ammatti- ja yläkoululaisilla.

Ammattiopiskelijoista lähes 7 prosenttia käyttää päivittäin nuuskaa.

Nuuskan hallussapito, ostaminen ja välittäminen on kielletty alle 18-vuotiailta. Nuuskan myynti on Ruotsia lukuun ottamatta kielletty kaikissa EU-maissa.