SoPu-ohjelmassa kajaanilaislapset oppivat ongelmanratkaisua yhdessä ja itsenäisesti

Uudella SoPu-mallilla on saatu hyviä kokemuksia koulukiusaamisen ehkäisystä.

Kajaani
Lehtikankaan koulu Kajaani
Lehtikankaan koululla on SoPu-ohjelman puitteissa myös omia kampanjoita.Timo Sihvonen / Yle

Kajaanissa taistellaan koulukiusaamista vastaan uusin menetelmin. Kajaanissa on otettu käyttöön oma SoPu-ohjelma, jolla pyritään ennalta ehkäisemään koulukiusaamista.

SoPu-ohjelmassa ennaltaehkäisevä työ koostuu monesta osatekijästä, joista yksi on Kajaanin koulujen yhteinen aihe, joka on ”Ihmisenä kasvaminen”.

Tällä tarkoitetaan sitä, että nuori oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti sekä yhdessä muiden kanssa.

Ennaltaehkäisyä toteutetaan lisäksi erilaisilla koulukohtaisilla kampanjoilla. Lehtikankaan 3B-luokalla on luotu yhdessä oppilaiden kanssa säännöt, joiden mukaan toimitaan.

SoPu-ohjelma on päivitysversio Kiva-koulu ohjelmaan. SoPu on lyhenne ja tulee sanoista: sovitaan puhumalla.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n viimeisimmän valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan Kainuussa koulukiusaamista koetaan vähiten koko Suomessa.