Entisen Hallan sahan purkutuomio poiki kannanoton: kyläläiset vetoavat vanhan kaarisillan säilyttämisen puolesta

UPM on saanut luvan purkaa vanhan Hallan sahan rakennuksia Kotkassa.

Lyhyet
Hallan vanha rautatiesilta
Juulia Tillaeus / Yle

Metsäyhtiö UPM:n aikomus purkaa Kotkassa Hallan entisen sahan rakennukset ja vanha kaarisilta järkyttävät alueen asukkaita. Popinniemen kyläyhdistys ja Tiutisen kylätoimikunta vetoavat sillan säilyttämisen puolesta.

Asukkaat toivovat, että jos siltaa ei ole mahdollista kunnostaa, se pitäisi säilyttää muistomerkkinä.

Karhunsalmen ylittävän kaarisillan ympäristö houkuttelee muun muassa kalastajia ja lenkkeilijöitä. Asukkaiden mielestä aluetta on mahdollista kehittää entistäkin houkuttelevammaksi virkistysalueeksi.

Kyläläiset pelkäävät, että Hallan sillan jälkeen seuraavana purkukohteena olisi Pyötiseen johtava pienempi rautasilta.

Sen sijaan entisen sahan rakennukset ovat rapistuneet niin huonoon kuntoon, että asukkaiden mukaan ne tuskin ovat pelastettavissa.

Kotkan kaupunki myönsi vastikään luvan UPM:lle purkaa historiallisen Hallan sahan rakennuksia.