Suomessa rakennetaan kalliita sairaaloita, vaikka sote-uudistus on vielä kesken: "Laki ei näytä hillinneen investointeja"

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sote-investointeja rajoittava laki on toiminut halutulla tavalla.

sote-uudistus
Varkauden terveyskeskus ja sairaala.
Varkauden uusi sairaala rakennetaan nykyisen sairaalan tontille.Antti Karhunen / Yle

Kunnissa rakennetaan uusia sairaaloita ja terveysasemia kesken olevan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen epävarmuudessa.

Sote-investointeja ja ulkoistuksia on rajoitettu lailla (siirryt toiseen palveluun) heinäkuusta 2016 alkaen. Yli viiden miljoonan euron investointeihin vaaditaan sosiaali- ja terveysministeriöltä poikkeuslupa.

Hallitus halusi varmistaa lailla, ettei kunnissa laiteta miljoonia euroja seiniin, joilla ei kymmenen vuoden kuluttua ole mitään käyttöä. Kuntaliiton mukaan tämä riski on edelleen olemassa, sillä investointeja tehdään laista huolimatta runsaasti.

Satojen miljoonien sairaalahankkeita on käynnissä tai vireillä muun muassa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, Varsinais-Suomessa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

"Lakiin asetettiin isoja toiveita"

Lain voimaantulon jälkeen kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiireille on myönnetty poikkeuslupia kaikkiaan 71, joista 35 erikoissairaanhoidolle. Kokonaisuudessaan poikkeusluvan saaneiden investointien hinta lasketaan miljardeissa euroissa.

Vain kuusi hakemusta on hylätty.

– Niin sanottuun rajoituslakiin asetettiin isoja toiveita, mutta se ei näytä hillinneen rakennushankkeita. Laki ei ehkä ole saavuttanut tavoitettaan, pohtii Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Tarja Myllärinen.

Sosiaali- ja terveysministeriössä ollaan toista mieltä. Ministeriön erityisasiantuntija Anne Arvosen mukaan lain jälkeen hakijat ovat joutuneet perustelemaan hankkeidensa välttämättömyyttä ja kiireellisyyttä.

– Poikkeuslupaa hakeneiden kanssa on käyty myös paljon neuvotteluita, joiden jälkeen hankkeet ovat jalostuneet ja niihin on tarpeen mukaan tehty muutoksia, Arvonen kertoo.

Erityisen ilahtuneita ministeriössä on oltu siihen, että perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon integraatio on toteutunut useimmissa hankkeissa.

Korjausvelka selittää investointibuumia

Myllärinen muistuttaa, että epävarmassa tilanteessa investointi on taloudellinen riski. Maakunnat ovat nykyisen sote-esityksen mukaan velvollisia vuokraamaan kuntien kiinteistöjä kolmen vuoden ajan (siirryt toiseen palveluun).

– Sen jälkeen velvollisuutta ei enää ole ja yksityiset taas voivat vapaasti päättää missä tarjoavat palvelujaan. Rakennus voi jäädä kunnan käsiin tyhjilleen.

Jos sote-uudistus toteutuu nykyisen suunnitelman mukaan sote-investoinnit siirtyvät maakuntien ja viime kädessä valtion maksettavaksi.

Arvosen mukaan ministeriössä on tiedostettu, että tässä tilanteessa investointeja saatetaan aloittaa aiemmin herkemmin. Sote-investointeja ja ulkoistuksia rajoittavaa lakia myös kiristettiin entisestään (siirryt toiseen palveluun) viime vuonna.

– Kunnissa on toisaalta kyllä hyvin tiedossa, että sote-lait eivät ole vielä voimassa. Tällä hetkellä kunnat ovat edelleen investointien maksajina.

Arvosen mukaan poikkeuslupien suuri määrä johtuu suurelta osin aiempien vuosien korjausvelasta. Monessa tapauksessa uudisrakennus on ollut välttämätön, koska peruskorjauksella tiloista ei ole saatu toimivia ja turvallisia.

– Monet sairaalat on Suomessa rakennettu samoihin aikoihin, ja niiden tekninen käyttöikä umpeutuu. On pakko investoida, jotta palvelut pystytään tuottamaan nykytekniikalla ja potilasturvallisesti.

Varkaus luottaa tulevaan

Näin on esimerkiksi Varkaudessa, jonne aletaan rakentaa uutta sairaalaa (siirryt toiseen palveluun) sisäilmaongelmista kärsineen vanhan rakennuksen tilalle. Sairaalan rakennustyöt alkavat ensi keväänä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.

Hankkeen taustalla on maakunnallinen linjaus siitä, että Pohjois-Savon terveydenhuollon rakenne perustuu jatkossa kolmen keskuksen seudulliseen malliin. Nämä keskukset ovat Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

– Me luotamme siihen, että palvelut säilyvät Varkaudessa myös jatkossa ja ne turvataan myös uudessa sotessa, Varkauden vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Ruotsalainen painottaa.