Joka toinen hyvinvointiyhtymän työntekijä on kokenut väkivaltaa asiakkaalta

Hoitotyössä kohdataan myös seksuaalista häirintää, ilmenee Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työhyvinvointikyselystä.

työhyvinvointi
Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaanhoitaja sairaalan käytävällä.
Emilia Malin / Yle

Sadat sosiaali- ja terveysalan työntekijät kokevat työssään väkivaltaa tai häirintää Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän työhyvinvointikyselyyn vastanneista joka toiseen asiakas on kohdistanut väkivaltaa tai asiakkaan kanssa on syntynyt uhkatilanne.

Joka kymmennes työntekijä on kokenut seksuaalista häirintää asiakkaalta, yhtymä kertoo tiedotteessaan.

Esimies kannustaa, työkuorma painaa

Työhyvinvointikyselyssä myönteisenä asiana nousi esiin muun muassa yhteistyö työyksiköissä. Suurin osa vastaajista pitää toimintaa tavoitteellisena ja yhteistyötä toimivana omassa työyksikössä. Valtaosa pitää lähimmän esimiehen toimintaa kannustavana ja oikeudenmukaisena.

Ongelmia aiheuttaa kasvava työkuorma ja se, että moni työntekijä kokee, että työssä tapahtuviin muutoksiin ja ajanhallintaan on vähän vaikutusmahdollisuuksia.

Seiskan työpaikka

Yhtymän hyvinvointikyselyssä työntekijöiden antama yleisarvosana työnantajalle oli 7,05. Edellisen kerran se oli 7,14. Vastaajista kaksi kolmesta suosittelisi ystävälleen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymää työnantajana.

Työhyvinvointiyselyyn vastasi 67 prosenttia Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän henkilöstöstä, eli 4 635 ihmistä. Yhtymän mukaan Päijät-Hämeen tulokset olivat hyvin samankaltaisia verrattuna muihin saman kyselyn toteuttaneisiin sote-kuntayhtymiin.

Kysely järjestettiin ensimmäistä kertaa yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Mukana oli kuusi sote-yhtymää eri puolilta Suomea.