Kemin Pajarinrannan päiväkotiurakka pysyy toimeenpanokiellossa

Korkein hallinto-oikeus ei löytänyt perusteita väliaikaisen toimeenpanokiellon kumoamiselle.

Kemi
Kemiin suunnitellun päiväkodin paikka ilmasta
Pajarinrannan päiväkodille on kaavoitettu paikka lähelle liikennepuistoa ja koirapuistoa.Antti Ullakko / Yle

Korkein hallinto-oikeus pitää voimassa Kemin Pajarinrannan päiväkodin rakentamiselle asetetun toimeenpanokiellon.

Markkinaoikeuden asettamasta toimeenpanokiellosta valittivat Kemin kaupunki ja päiväkodin rakentamisurakan voittanut Siklatilat Oy.

Valituksiaan molemmat perustelivat sillä, että markkinaoikeus ei ollut täytäntöönpanokiellosta päättäessään kuullut Siklatilat Oy:tä, minkä vuoksi päätös olisi kumottava ja asia palautettava markkinaoikeuteen uutta käsittelyä varten.

KHO toteaa, että markkinaoikeus menetteli asiassa virheellisesti, mutta koska Siklatilat Oy on kuitenkin tullut kuulluksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ei uusi käsittely olisi tarpeen eikä toimeenpanokieltoa ole syytä kumota.

Valituksen markkinaoikeuteen teki päiväkodin rakennusurakan kilpailutuksessa hävinnyt kemiläinen rakennusliike M. Kurtti Oy, joka myös vaati hankkeelle toimeenpanokieltoa.

M. Kurtti Oy:n kilpailutusta ja urakoitsijan valintaa koskevan valituksen käsittely markkinaoikeudessa on kesken.