Raide-Jokerin liikennöinti voisi alkaa kesäkuussa 2024 – Hinta hyppäsi 90 miljoonalla ylöspäin

Raide-Jokeri-pikaraitiotien toteutus etenee kaupunkien päätöksentekoon tänä keväänä. Mikäli rakentaminen päästään aloittamaan kesäkuussa 2019, alkaa pikaraitiotien liikennöinti kesäkuussa 2024.

Raide-Jokeri
kartta Raide-jokerin reitistä
Pikaraitiotietä varten rakennettavat suuret sillat tulevat Lahdenväylän, Turunväylän, Kehä I:n ja Vantaanjoen yli. Lisäksi Pajamäkeen louhitaan radalle täysin uusi kalliotunneli.Yle Uutisgrafiikka

Päivitetty Raide-Jokerin hankesuunnitelma kustannusarvioineen etenee Helsingin ja Espoon kaupungin hyväksyttäväksi kevään 2019 aikana.

Pikaraitiotien lopullinen kustannusarvio on 386 miljoonaa euroa joulukuun 2018 hintatasossa. Helsingin osuus kustannuksista on 268 miljoonaa ja Espoon 118 miljoonaa euroa.

Korotus aikaisempaan hankepäätöksen kustannusarvioon on 93 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa. Eniten ovat nousseet katu- ja ratatekniikan kustannukset.

– Osaa asioista ei ole hankesuunnitelmavaiheessa voitu suunnitella kunnolla. Ne ovat liittyneet maanalaisiin olemassaoleviin rakenteisiin, mistä ei ole ollut tarkkaa tietoa. Siellä on johtojen siirtoja, kadunrakentamiseen liittyviä asioita ja kaikkea tämäntyyppistä, mikä on vaikeimmin ennakoitavissa, sanoo Raide-Jokeri-projektin tilaajan projektijohtaja Juha Saarikoski.

"Kannattaa nousseista kustannuksista huolimatta"

– Ainoa mahdollisuus saavuttaa säästöä ja päästä lähemmäs alkuperäistä kustannusarviota olisivat olleet radan olennaiset linjamuutokset. Se olisi kuitenkin johtanut siihen, että lopputuotteen laatu olisi heikentynyt merkittävästi. Palvelutaso olisi pudonnut, Saarikoski toteaa.

Tähän ei kuitenkaan haluttu mennä. Voivatko kustannukset sitten nousta tästä edelleen?

– Kaikki osapuolet ovat nyt sitoutuneet tähän kustannusarvioon. Emme tietenkään voi olla täysin varmoja, että vuonna 2023 tietyllä katuosuudella joku alihankkija tekee juuri tietyllä hinnalla jonkin työn, mutta kustannusarviossa pysyminen on mahdollista tiukalla projektinhallinnalla, sanoo projektijohtaja Saarikoski.

Kustannusten noususta huolimatta hanketta pidetään edelleen kannattavana.

– On valitettavaa, että kustannukset ovat nousseet alkuperäisestä. Raide-Jokerin hyödyt joukkoliikenteessä tulevat olemaan kuitenkin niin suuret, että hanke kannattaa nousseista kustannuksista huolimatta, sanoo Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska.

Päätöksentekoa kiirehditään

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot ovat kesäkuussa 2016 tehneet päätöksen Raide-Jokerin hanke-suunnitelman mukaisesta kustannusarviosta, joka oli 275 miljoonaa euroa huhtikuun 2015 hintatasossa.

Koska nyt valmistunut kustannusarvio on tätä korkeampi, etenevät kustannukset uudelleen kaupunkien päätettäväksi. Päätöksenteko alkaa Helsingissä HKL:n johtokunnasta, jossa asiaa käsitellään 25.1.

– HKL:n johtokunta käsittelee Raide-Jokerin uuden kustannusarvion yllimääräisessä kokouksessaan. Näin siksi, että asian käsittely olisi mahdollisimman ripeää, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Espoossa käsittely alkaa kaupunginhallituksessa 28.1. Tämän jälkeen päätöksenteko etenee molemmissa kaupungeissa kaupunginvaltuustoihin.

Tavoitteena on, että Raide-Jokerin rakentaminen voitaisiin aloittaa kesäkuussa 2019. Tässä tapauksessa pikaraitiotien liikennöinti alkaisi kesäkuussa 2024.

Tähän ei pelkkä raitiotie riitä. Tarvitaan myös vaunut, joita on tilattu 29 kappaletta. Ne maksavat yhteensä 95 miljoonaa euroa.

Muokattu klo 15.45: tarkennettu Saarikosken kommentteja ja lisätty merkintä tilattavista vaunuista.