Pietarsaaren sidonnaisuusrekisterissä suuria aukkoja: yli puolet lain vaatimista ilmoituksista puuttuu

Päättäjien pitää kertoa luottamus- ja johtotoimistaan ja merkittävistä omistuksistaan. Tietojen on oltava avoimilla verkkosivuilla.

Pietarsaari
Stadshuset i Jakobstad i blekt vinterljus
Yle/Kjell Vikman

Pietarsaaren kaupungin sidonnaisuusrekisterissä on suuria puutteita. Kuntalain edellyttämistä ilmoituksista yli puolet puuttuu kaupungin nettisivuilta löytyvästä rekisteristä.

Vuonna 2015 voimaanastunut uusi kuntalaki määrää, että kuntien johtavien viranhaltijoiden ja keskeisten luottamusmiesten on ilmoitettava sidonnaisuutensa ja kuntien on pitänyt ne julkaista ne netissä viimeistään kesäkuussa 2017.

Päättäjien pitää ilmoittaa sidonnaisuusrekisteriin esimerkiksi osallistumisensa johto- tai luottamustoimiin yrityksissä. Tällaisia ovat muun muassa yritysten hallitusjäsenyydet. Merkittävät omaisuuserät ja velat on tuotava julki, jos ne liittyvät yritystoimintaan.

Myös maanomistus on joissain tapauksissa ilmoitettava asia. Lisäksi esimerkiksi puheenjohtajuudet yhdistyksissä ovat asioita, jotka olisi hyvä ilmoittaa.

– Sidonnaisuusrekisterin taustalla on listätä avoimuutta kunnallisessa päätöksenteossa ja kansalaisten luottamusta päättäjiin. Jos sidonnaisuuksiaan ei ilmoita, totta kai se herättää kysymyksiä, sanoo Haapalehto.

Pietarsaaressa on laistettu näistä ilmoituksista. Puutteet koskevat niin tärkeimpiä virkamiehiä kuin johtavia poliitikkoja.

Esimerkiksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Peter Boström (r.)ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin (r.) ilmoitukset puuttuvat. Kaupunginjohtaja Kristina Stenman on ilmoituksen jättänyt äskettäin, mutta sitä ei ole vielä tarkastettu eli se ei ole luettavissa.

Tiedonpuutetta ja kieliongelmia

Sidonnaisuusilmoitukset tehdään kunnan tarkastaslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Jopa lautakunnan puheenjohtaja Kaj Nyman (r.) on jättänyt ilmoituksen tekemättä.

– Laitan nyt sen itsekin kuntoon. Asia on venynyt, koska järjestelmä vaatii pankkitunnistautumisen ja muutaman klikkauksen, kertoo Nyman.

Nyman soittaa pian takaisin ja kertoo ongelmista tunnistautumisessa. Oma hankaluutensa on myös siinä, että ohjelma ei toimi täysin ruotsin kielellä, vaikka Pietarsaaren ilmoitusvelvollisista valtaosa puhuu sitä äidinkielenään.

Sidonnaisuusrekisteri on ollut aiemmin Pietarsaaressakin täydellisempi. Aluksi sen ylläpito hoidettiin paperiversiona ja webropol-kyselyillä, viime keväänä kaupunki siirtyi ulkopuolisen palveluntarjoajan järjestelmän käyttöön. Kyseistä rekisteriä käyttää noin 90 kuntaa ja kuntayhtymää. Nyman arvelee, että kaikki ilmoitusvelvolliset eivät ole ymmärtäneet, että ilmoitus on tehtävä uudestaan kun kaupunki otti käyttöön uuden järjestelmän.

Tällä hetkellä Pietarsaaren sidonnaisuusrekisteriin merkityistä ilmoitusvelvollisista 35 tiedot ovat luettavissa lain edellyttämällä tavalla. 31 ei ole toistuvista pyynnöistä huolimatta jättänyt ilmoitusta. Rekisterin mukaan 9 on ilmoituksen tehnyt, mutta sitä ei ole vielä tarkistettu, joten se ei ole yleisön luettavissa. Edellisen kerran ilmoituksia on tarkastettu listalle 19. 11. 2018.

Pietarsaaren tarkastuslautakunta kokoustaa ensi viikolla, ja Nymanin mukaan lautakunta puuttuu nyt asiaan ja pyrkii saamaan rekisterin ajantasalle helmikuussa.

Puutteelliset ilmoitukset eivät ainakaan lisää luottamusta päätöksentekijöitä kohtaan.

Lakimies Saija Haapalehto, Kuntaliitto

Ilmoitusvelvollisille on jätetty pyyntöjä sidonnaisuusilmoituksista viimeksi joulukuussa ja nyt tammikuun 10. päivä.

– Puutteelliset ilmoitukset eivät ainakaan lisää luottamusta päätöksentekijöitä kohtaan, sanoo Kuntaliiton lakimies Saija Haapalehto.

Laissa ei ole sanktioitu sitä, jos ilmoituksen jättää tekemättä tai siinä on puutteita. Käytännössä tarkastuslautakunnan mahdollisuudet tarkistaa ilmoituksia ovat aika rajalliset.

Lautakunta voi pyytää lisäselvityksiä, jos ilmoituksesta puuttuu esimerkiksi jokin tunnettu yhtiöosakkuus, mutta esimerkiksi yritysrekistereitä se ei lähde penkomaan.