Päivännouzu-Suomen yliopiston kiändäjänopastuksele rodih 50 vuottu

Kiändäjänopastus pandih alguh Savonlinnan kieli-instituutas, kudai perustettih vuvvel 1968.

Yle Uudizet karjalakse
Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus.
Esa Huuhko / Yle

Päivännouzu-Suomes kiändämäh on opastettu jo 50 vuottu.

Kiändäjänopastus pandih alguh Savonlinnan kieli-instituutas, kudai perustettih vuvvel 1968.

Sit ruado jatkui Jovensuun korgeiškolas, myöhembä Jovensuun yliopistos. Kymmene vuottu tagaperin kiändäjänopastus siirrettih Savonlinnaspäi Jovensuuh.

Mennyt nedälin piätteniččän 18.1.2019 Päivännouzu-Suomen yliopiston Jovensuun kampuksel piettih kiändäjänopastuksen 50-vuozipäiväle omistettu pruazniekkuseminuaru.

Itä-Suomen yliopiston kääntäjänkoulutus 50 vuotta