Porilaisrehtori: Kouluun tarvitaan ulkopuolisia asiantuntijoita kertomaan seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta

Kouluissa pohditaan keinoja, miten Oulussa ja Helsingissä alaikäisiin kohdistuneiden rikosepäilyjen synnyttämää keskustelua on syytä jatkaa oppilaiden kanssa.

Pori
Kaarisillan koulu Teemu Haukio Matti Laakso Johanna Siitari
Kaarisillan koulun kuraattori Teemu Haukio ( vas. ), opinto-ohjaaja Matti Laakso ja rehtori Johanna Siitari. Tapio Pukkila / Yle

Porilaisen Kaarisillan yhtenäiskoulun rehtorin huoneessa istuu pöydän ääressä mietteliäs kolmikko: rehtori Johanna Siitari, opinto-ohjaaja Matti Laakso ja kuraattori Teemu Haukio. Puheenaihe ei ole löysimmästä päästä: Miten kertoa oppilaille seksuaalisesta häirinnästä ja väkivallasta?

Kaarisillan koulun tapaan monessa muussakin suomalaisessa opinahjossa joudutaan miettimään samoja asioita. Oulun ja Helsingin alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt ovat jossain kaukana, mutta silti samalla aivan iholla nykypäivän nopean uutisoinnin ja sosiaalisen median vuoksi.

Porin kaupunki on ohjeistanut asiasta kouluja. Keväämmällä järjestetään kolmella alueella vanhempainiltoja ja oppilaiden vanhemmat on määrä pitää muutenkin ajan tasalla.

Kaarisillan koulussa on mietitty käytännön työkaluja tässä ja nyt seksuaalisesta väkivallasta ja häirinnästä puhumiseen. Keskusteluissa joidenkin mielestä oman luokanvalvojan panos voisi riittää.

Rehtorin pöydän ääressä oleva kolmikko haluaisi oman väen avuksi ulkopuolisia asiantuntijoita.

– Näissä asioissa pitää olla kauhean varovainen, ettei tule loukattua ketään, nämä ovat herkkiä asioita, pohtii opinto-ohjaaja Matti Laakso.

– Seksuaalisessa väkivallassa ja häirinnässä on kyse aina erittäin vakavasta asiasta. On tärkeää, että kaikki oppilaat saisivat yhtäläisen, tasapuolisen ja ikätasonsa mukaisen opastuksen vaikkapa sairaanhoitopiiristä ammatti-ihmisen kertomana.

Eri-ikäisille oppilaille on kerrottava eri tavoin

Oman vaikeusasteensa asioista kertomiseen tuo myös se, että esimerkiksi Kaarisillan yhtenäiskoulussa on oppilaita ekaluokkalaisista murrosikäisiin.

– Sama asia pitää puhua kyllä aivan eri kielellä niin, että kaikki uskaltavat tulla kouluun ja jatkaa normaalia omaa elämäänsä, vaikka onkin vakavasta asiasta kysymys, rehtori Siitari painottaa.

Kuraattori Teemu Haukio sanoo, että seksuaalisen väkivallan ja häirinnän nostattamaa keskustelua on ajankohtaisuutensa vuoksi toki käsitelty tunneilla, vaikka lisäasiantuntemusta kaivataankin.

Koulussa annetaan ohjeita sosiaalisen median käytöstä ja siinä piilevistä vaaroista, jos joku aikuinen yllättäen lähestyy nuorta esimerkiksi facebookin tai instagramin kautta. Koululla ei ole kuitenkaan oikeutta mennä tarkistamaan, minkälaisia keskusteluja oppilaiden käynnyköissä ja tietokoneissa käydään.

Koulun ilmapiirin pitää olla hyvässä kunnossa

Tärkeäksi rehtorin pöydän ääressä oleva kolmikko nostaa luottamuksen ja koulun ilmapiirin. Oppilaiden ja koulun vuorovaikutuksen pitää olla kunnossa.

– Ilmapiirin pitää olla sellainen, että kuka tahansa koulun oppilaista uskaltaa tulla kertomaan kenelle tahansa aikuisista, jos jotakin vakavaa on tapahtunut, sanoo rehtori Johanna Siitari.

– Ja kun joku tulee juttelemaan omasta tilanteestaan, meillä pitää olla valmiudet miten toimia ja viedä asiaa eteenpäin, lisää opinto-ohjaaja Matti Laakso.