Hyppää sisältöön

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä hyvät kokemukset työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta: "Lapsien ei tarvitse olla kotona niin paljon yksin"

Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassa mukana oleva Seinäjoen keskussairaala on onnistunut parantamaan työvuorosuunnittelua.

Osastonhoitaja Elina Kalliovalkama ja sairaanhoitaja Jonna Antila. Kuva: Anne Elhaimer / Yle

Seinäjoen keskussairaalan kirurgian ja ortopedian osastolla on kiireinen päivä. Potilaita kulkee ovista tiuhaa tahtia.

Sairaanhoitaja Jonna Antila tekee lapsiperheellisenä lyhennettyä päivää ja työviikkoa. Etätyö ei hänen työssään onnistu. Osittaisen työajan tarkoituksena on lyhentää esimerkiksi iltapäiväkerholaisen kokonaispäivän pituutta.

– Lapsien ei tarvitse olla kotona niin paljon yksin, Antila perustelee ratkaisua.

– Jonnan kohdalla on sovellettu, että sitä lyhennystä tulee päivittäin jonkin verran aamusta ja jonkin verran illasta. Ehkä vähän harvinaisempi ratkaisu, osastonhoitaja Elina Kalliovalkama kertoo.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka-ohjelmassa. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyy usein tilanteita, joihin työntekijät kaipaisivat työnantajalta enemmän joustoa.

Väestöliitto tarttui muutama vuosi sitten aktiivisesti työpaikkojen ja työntekijöiden kokemiin perhe ja työ -haasteisiin ja kehitti ohjelman, joka tukee yrityksiä ja organisaatioita kehittämään työpaikan perheystävällisyyttä. Ohjelman myötä organisaatiot pystyvät aiempaa paremmin ottamaan huomioon henkilöstön perhe- ja muut elämäntilanteet.

Suuri hyöty ohjelmasta on esimerkiksi erilaisissa ruuhkavuosissa eläville, mutta ohjelmasta saatava hyöty koskee käytännössä koko työyhteisöä.

Vaikutusvaltaa työvuoroihin ja työaikajoustoihin

Ohjelman tuomiin tuloksiin ollaan tyytyväisiä. Sairaanhoitopiiri on ollut mukana jo kahden vuoden ajan.

Väestöliiton vetämällä ohjelmalla pyritään muun muassa siihen, että työnantaja pystyisi entistä paremmin vastaamaan työntekijöiden toiveisiin esimerkiksi työvuoro- tai työaikajoustosta.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Kari Jokinen sanoo, että ohjelmasta on ollut jo konkreettista hyötyä. Sairaanhoitopiirissä on panostettu esimerkiksi työaikapankkiin, liukuvaan työaikaan ja työvuorosuunnitteluun.

– Meillä on lähdetty kehittämään työvuorosuunnittelua niin, että henkilöstö pystyy ihan aidosti esittämään toiveita ja seuraamaan miten työvuorot toteutuvat seuraavilla jaksoilla, Jokinen kertoo.

Kuva: Hanne Leiwo/Yle

Tunnus voimassa vuoden kerrallaan

Perheystävällisen työpaikan lähtökohtana on, että siellä otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet. Työnantajan edustajilta vaaditaan oikeudenmukaista, tasapuolista ja lainmukaista toimintaa. Työyhteisöissä tarvitaan myös tilannekohtaista joustavuutta.

Myönnetty Perheystävällinen työpaikka -tunnus on voimassa vuoden kerrallaan. Viime vuosina tunnuksen ovat saaneet muun muassa DNA Oyj (2018), Lastensuojelun Keskusliitto (2017), Luotolan Nuoret ry (2017), Miessakit ry (2017) ja Tutoris Oy (2018).

Arvioinnissaotetaan huomioon henkilöstökyselyn tulokset lähtötilanteessa, eteneminen ohjelmassa, seurantakyselyn tulokset, henkilöhaastattelut sekä erilaisten tunnuslukujen, kuten sairauspoissaolojen määrän ja perhevapaiden käytön kehittyminen.

– Meidän asiantuntijamme antavat vinkkejä ja sparraavat työpaikkoja erilaisista keinoista, joita työpaikalla voidaan tehdä entistä paremmin, kertoo Väestöliiton perhe- ja työkysymysten erityisasiantuntija Anna Kokko.

Tasapuolisuutta

Kirurgian ja ortopedian osastolla työskentelee 40 henkilöä, joista 25-30 prosenttia tekee erilaisia jaksoja. Työvuorojen laadinta voi olla haasteellista.

Miten helppoa työnantajan on antaa joustoja tasapuolisesti?

– Se on haaste, kun toimitaan toimialalla, joka on hyvin haavoittuvainen sille, että onko oikea määrä työntekijöitä oikeissa tehtävissä. Toiminnan varmistaminen rajoittaa, että pystytäänkö kaikkiin tilanteisiin vastaamaan, Jokinen kertoo.

Lyhennykset aamuista ja illoista vaativat viikottaista, jopa päivittäistä keskustelua työvuoroja laativan henkilön ja työntekijän välillä.

– Kaikista helpoin itselleni on luoda työvuoroja, jos joustot ovat kokonaisia vapaapäiviä ja varsinkin jos ne voivat olla minä tahansa arkipäivänä. Tämä [Perheystävällinen työpaikka] on esimiehille haaste, mutta tässä halutaan, että työntekijä voi hyvin ja työntekijä voi hyvin, kun perhekin voi hyvin, Kalliovalkama kertoo.

Sairaanhoitopiiri on ollut mukana ohjelmassa kahden vuoden ajan. Kehittämistä sairaalan perheyställinen työpaikka -ohjelmassa vielä Jokisen mukaan löytyy.

– Suurin kehittämiskohde on luoda avoin keskustelukulttuuri, jossa henkilöt ja työntekijät pystyvät avoimesti keskustelemaan esimiesten kanssa joustoista, Jokinen kertoo.