Etelä-Savon maakuntahallituksen pj. Heinäveden kaivoshankkeen lykkääntymisestä: "Mahdollisuus linjauksiin, että kaivoksia ei perusteta riskialueille"

Etelä-Savon maakuntahallitus ilmoitti syyskuussa olevansa kansanedustajiin pikaisesti yhteydessä kaivoslain uudistamisesta Heinäveden kaivossuunnitelmien vuoksi.

Lyhyet
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen
Yle

Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen pitää Heinävedelle suunnitellun kaivoksen hankekartoituksen teon lykkääntymistä myönteisenä uutisena.

– Nyt lainsäädännöllä on mahdollista tehdä linjauksia, että kaivoksia ei perusteta riskialueelle, Wuorinen sanoo.

Viime viikolla uutisoimme, että malminetsintäyhtiö Beowulf Miningin lykkää Heinäveden Aitolammelle suunnitellun kaivoksen hankekartoituksen tekemistä eteenpäin ainakin muutamilla vuosilla. Yhtiön mukaan syynä on paikallisyhteisön suuri huoli.

Etelä-Savon maakuntahallitus ilmoitti syyskuussa olevansa pikaisesti yhteydessä maan hallitukseen ja kansanedustajiin kaivoslain uudistamisesta.

Maakuntahallituksen mukaan keskeisten vesireittien ja arvokkaiden luontoympäristöjen lähistölle Heinäveden Aitolammelle kaavailtu grafiittikaivos olisi ilmeinen riski Saimaan matkailuelinkeinojen etujen ja luonnon arvojen kannalta.

Wuorisen mukaan kansanedustajien kanssa käydyissä keskusteluissa on ollut hyvä vire.

– Asenteet ovat selkeästi muuttuneet siitä, kun kaivoslaki säädettiin 2011. Minulla on vahva usko, että kansanedustajien enemmistö on sitä mieltä, että kaivoslaki ei vastaa tämän hetken tilannetta, Wuorinen sanoo.

Wuorinen kertoo toivovansa, että kaivoslaki nousee tulevien eduskuntavaalien yhdeksi teemaksi.

Lue myös:

Kaivostoimintaan vaikea puuttua – maakuntahallitus aikoo ottaa yhteyttä eduskuntaan

Heinäveden kunnanvaltuuston puheenjohtaja: "Epävarmuus kaivoshankkeesta pitkittyy"

Heinäveden Aitolammen kaivoshanke lykkääntyy vuosilla – Yhtiö: "Syynä on paikallisten suuri huoli"