Kuluttajat luottavat omaan talouteensa, yritysten luottamus yli keskiarvon

Ekonomisti: Luottamusmittarit ovat "ilahduttavan hyviä".

Suomen talous
rakennusmies ja betonipalkki
Emmi Korhonen / Lehtikuva

Suomalaisten kuluttajien luottamus omaan talouteen on pysynyt tammikuussa hyvällä tasolla, ilmenee Tilastokeskuksen kuluttajabarometristä. Tunnelma on EK:n luottamusindikaattorin mukaan myönteinen myös yrityspuolella.

Luottamusindikaattorin mukaan kuluttajien odotukset omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna.

Kuluttajien yleistä luottamusta kuvaava indikaattori oli tammikuussa 17,2, kun se joulukuussa oli 16,1. Vuosi sitten tammikuussa lukema oli 24,2. Pitkän ajan keskiarvo on 12,7, joten taso on ollut selvästi vahvempi.

Kuluttajien näkemys omasta taloudesta ja mahdollisuuksista säästää paranivat tammikuussa joulukuuhun verrattuna. Säästämisen mahdollisuuksia vastaajat arvioivat valoisammin kuin koskaan.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi kommentissaan, että kotitalouksien vahva luottamus omaan talouteen ja työmarkkinoiden hyvä tilanne ennakoivat ostovoiman kasvua. Varovaisempi näkemys luotonotossa ja ostoaikeissa kertoo kuitenkin siitä, että kulutuskysyntä nousee vähemmän kuin korkea luottamus omaan talouteen antaisi odottaa.

– Lisäksi osa ostovoiman noususta ilmeisesti kanavoituu ulkomaisiin verkkokauppoihin, sillä verkkokaupan volyymi näyttää kasvavan voimakkaasti, Kuoppamäki arveli.

Kuoppamäen mukaan kuluttajien ja yritysten luottamusmittarit ovat kaikkiaan ilahduttavan hyviä, mutta eivät varsinaisesti muuta kuvaa suhdannetilanteesta. Arviot oman kotitalouden rahatilanteesta olivat kuluttajabarometrin mukaan tammikuussa myönteiset, ja työlliset kuluttajat kokivat, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla hieman vähentynyt.

Näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä pysyivät tammikuussa ennallaan. Kuva työttömyydestä oli kohtuullinen mutta odotus Suomen taloudesta pessimistinen.Odotukset Suomen taloudesta kääntyivät negatiivisiksi joulukuussa heikennyttyään tuntuvasti syksyn aikana.

Yritysten luottamus yli keskiarvon

EK:n luottamusindikaattori kertoo, että luottamus teollisuudessa vahvistui tammikuussa. Saldoluku oli +5, kun joulukuun lukema oli +2. Luottamus nousi selvästi yli pitkäaikaisen keskiarvotason.

Rakennusalalla luottamus pysyi likimain ennallaan, saldoluvussa +16. Luottamus on selvästi tavallista vahvemmalla tasolla. Palvelualoilla luottamus pysyi ennallaan, pitkäaikaisella keskiarvotasolla.

Vähittäiskaupan alalla luottamus pysyi suurin piirtein ennallaan, jonkin verran vahvempana kuin pitkän aikavälin keskiarvo.

Hypon pääekonomisti Juhana Brotheruksen mukaan luottamusuutiset hälvensivät syksyn mittaan heränneitä huolia talouden alamäen alusta.

– Tammikuun tiedot kertovat kuitenkin kasvun jatkuvan, joskin viime vuotta vaatimattomammin. Myönteistä kuvaa vahvistaa yritysten luottamusmittarit ja osakemarkkinoiden mainio alkuvuosi, Brotherus arvioi kommentissaan.

Kotimarkkinoilla on Brotheruksen mukaan hämmästyttävää, miten vahvaa rakennusalan optimismi on.

– Puheet rakentamisen romahtamisesta ovat olleet jälleen ennenaikaisia. Voikin olla, että ennakolliset lupamäärätiedot rakentamisen tilastoista tarkentuvat lähikuukausina ylöspäin. Hypon 1,5 prosentin kasvuennuste kuluvalle vuodelle näyttää nykytiedoilla osuvalta, Brotherus toteaa.