Meri-Lapin sotesopimuksessa "miljoonien" tulkintaeroja ja laskuvirheitä – hyötyjinä niin Mehiläinen kuin sairaanhoitopiirikin

Meri-Lapin soteyhteisyritys ja tilaajakunnat hakevat yhteisymmärrystä sopimukseen jääneiden vikojen korjaamisesta kevään aikana.

Kuva: Jutta Huovinen / Yle

Meri-Lapissa haetaan yhteistä näkemystä reilu vuosi sitten allekirjoitetun terveyspalvelujen ulkoistamissopimuksen yksityiskohdista. 15 vuoden miljardisopimukseen tuli hinnan laskennassa virheitä, joiden vuoksi Mehiläinen Länsi-Pohja Oy laskuttaa mukana olevia kuntia ja sairaanhoitopiiriä osin palveluista, joita se ei tuota. Merkittäviä laskuvirheitä on kuitenkin myös toiseen suuntaan.

Nyt yhteisyritys perää sairaanhoitopiiriltä ja kunnilta yhteensä noin 700 000 euron avoimia laskuja. Pääosa summasta koostuu kuntoutuskoti Saarenvireen toiminnasta. Saarenvireen piti alun perin olla mukana ulkoistuksessa kokonaisuudessaan. Myöhemmin se jätettiin pois, minkä pitäisi vähentää palvelusopimukseen kirjattua hintaa yli 2,3 miljoonalla eurolla vuodessa.

Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:n toimitusjohtajan Lasse Männistön mukaan saatavien peräämisen taustalla on se, että yhteisyritys noudattaa alkuperäistä sopimushintaa.

– Sopimuksessa on kiinteä hinta ja vuoden 2018 osalta kiinteästä sopimushinnan laskutuksesta on yhteensä maksamatta noin 700 000 euroa, Männistö vahvistaa.

Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Seppo Lehto toteaa, että sairaanhoitopiiri ei ole halukas maksamaan yhteisyritykselle palveluista, joita se ei tuota.

– Sairaanhoitopiiri on linjannut oman näkemyksensä tästä Saarenvire-asiasta ja olemme maksaneet Mehiläiselle tämän oman näkemyksen mukaan, Lehto sanoo.

Sairaanhoitopiirin osuus kustannuserimielisyydestä on reilu 400 000 euroa.

Sopimuksessa virheitä myös sairaanhoitopiirin eduksi

Ensimmäinen puoli vuotta on kuitenkin osoittanut, että sopimuksessa on neuvottelun tarvetta myös Mehiläisen suuntaan.

– Puolen vuoden aikana on kertynyt kokemusta ja kustannuslaskenta on tarkentunut. Sopimuksessa on virheitä myös toiseen suuntaan, ja niidenkin mittaluokka on ollut merkittävä. Puhutaan miljoonista, sanoo toimitusjohtaja Lasse Männistö.

Myös sairaanhoitopiirin vs. johtaja Seppo Lehto myöntää, että sopimuksen tulkinnassa on toinenkin puolensa.

– Kyllä näin on. Tätä Mehiläisen listaa ei ole meillä vielä nähtävillä, mutta kunhan se valmistuu, niin istumme neuvottelupöytään, Lehto sanoo.

Männistön mukaan tämä on yksi syy siihen, että Mehiläinen Länsi-Pohja haluaa neuvotella sopimusmuutokset kokonaisuutena. Sairaanhoitopiiri on tähän asti pyrkinyt saamaan yhteisyrityksen korjaamaan sopimusvirheitä yksitellen ja pääasiassa suuntaan, jossa sairaanhoitopiiri olisi hyötyvänä osapuolena.

Nyt sopimuksen yksityiskohtien tulkinnasta aletaan etsiä yhteisymmärrystä laajan tilaajaryhmän voimin. Sairaanhoitopiirin vs. johtajan Seppo Lehdon mukaan neuvottelut on määrä aloittaa mahdollisimman pian.

– Kyllä näistä pitää päästä nyt tämän kevään aikana ratkaisuun.

Sopu neuvoteltiin jo keväällä, mutta jäi toteutumatta

Sopimukseen ja siinä mainittuun kiinteään vuosihintaan sisältyi Saarenvireen ulkoistuksen lisäksi muita virheitä, kuten Kemin kuntoutuspalvelujen tuplaveloitus. Sopimushintaan neuvoteltiin korjauksia jo keväällä, ja hinnan piti pudota lähes neljällä miljoonalla eurolla vuodessa.

Sopua ei kuitenkaan alettu soveltaa käytäntöön, sillä sairaanhoitopiiri ei hyväksynyt neuvottelutulosta virallisesti hallituksessaan, vaan tyytyi merkitsemään sen tiedoksi. Lisäksi kävi ilmi, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto on aloittanut tutkinnan miljardiulkoistukseen johtaneesta kilpailutuksesta.

Sopimukseen jääneiden virhelaskelmien vuoksi esimerkiksi Kemi on joutunut maksamaan yhteisyritykselle noin 300 000 euroa kuukaudessa ylihintaa.