Työvoimapula piinaa Helsinki-Vantaan lentotullin matkustajavalvontaa – osa henkilökunnasta epäilee valvonnan laatua, mutta johdon mukaan tulli ei vuoda

Helsinki-Vantaan lentotullin henkilöstön edustajat kertovat Ylelle olevansa huolissaan henkilövalvonnan tehokkuudesta. Tullin johdosta kuitenkin vakuutetaan, että lentotullissa valvonta on tehokasta.

Helsinki-Vantaan lentoasema
Terminaali kaksi sisältä Helsinki-Vantaan lentoasemalla
Antti Kolppo / Yle

Helsinki-Vantaan lentotulli tiistaina puoliltapäivin.

Terminaaliin saapuvia matkustajia ja matkatavaroita tarkkailee useita tullivirkailijoita. Paikalla on myös useita valvonnassa apuna käytettäviä koiria.

Koirat tekevät työnsä – käyvät läpi saapuneita matkatavaroita ja matkustajia. Mitään epäilyttävää ei löydy. Kaikki sujuu kuin rasvattu.

Näin hyvä tilanne on harvoin.

Itse asiassa Helsinki-Vantaan lentotullin henkilökunnan keskuudesta kantautuu hätähuuto resurssipulasta.

Viestin suoruus ja muotoilu riippuu, keneltä ja milloin asiaa kysyy.

– Tavalliselle lentotullin rivimiehelle täällä henkilövalvonnassa se näkyy niin, että ne, ketkä ovat töissä, joutuvat tekemään vähän enemmän. Asiakkaalle se näkyy siten, että asiakas joutuu odottamaan palvelua pidempään, sanoo tullitarkastaja Pauli Karjalainen.

Jotkut ilmaisevat asian suoremmin.

Kaksi Tullin henkilöstön edustajaa suostui kommentoimaan Ylelle tilannetta vain nimettömänä, työpaikan menettämisen pelossa.

– Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkustajavalvonnassa suurin ongelma on se, että henkilöstöpula on valtava, sanoo nimensä salaamista pyytänyt henkilöstön edustaja.

Kysyttäessä, vuotaako Helsinki-Vantaan lentotullin valvonta, jatkaa hän tiukkaan sävyyn.

– Ihan varmasti jää paljastamatta salakuljetuksia. Jos töissä on kolme ihmistä, niin he eivät pysty olemaan kuin yhdessä kolmesta terminaalista kerrallaan. Lisäksi nämä samat henkilöt joutuvat hoitamaan samalla muita juoksevia asioita.

Toinen nimettömyyttä pyytänyt henkilöstön edustaja jatkaa.

– Pari viimeistä vuotta vahvuus lentotullin henkilövalvonnassa on ollut vuorossa kahdesta kolmeen työntekijää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tällaisessa valvontavuorossa kolmesta terminaalista vain yhtä voidaan valvoa.

– Helsinki-Vantaalla on liian vähän myös huumekoiria. Monesti töissä on vain yksi koira, jos sitäkään. Samat koirat hoitavat myös rahti- ja pakettiliikenteen valvontaa, toteaa toinen nimetön Tullin työntekijä.

Vuoden tullikoira 2018 on labradorinnoutaja Varjoahon Columbo "Manu".
Erään henkilökunnan edustajan mukaan myös huumekoiria on lentotullissa liian vähän. Kuvassa vuoden 2018 tullikoira Manu. Jukka Pätynen / Kennelliitto

Ammattiliitto huolissaan henkilöstön jaksamisesta

Koska Helsinki-Vantaan lentotullin tilanteesta on vaikeaa saada tietoa käytännön työtä tekevältä henkilöstöltä, kysyimme asiaa työntekijöiden ammattiliitolta.

Tullivirkamiesliitolla on hyvin tiedossa Helsinki-Vantaan lentotullin jo vuosia jatkunut resurssivaje.

– Olemme huolissamme valvontatyötä tekevien ihmisten jaksamisesta ja siitä, miten näitä resursseja kohdennetaan, sanoo Tulllivirkamiesliiton puheenjohtaja Jari Nieminen.

Niemisen mukaan Tullivirkamiesliitto on pyrkinyt vaikuttamaan sekä valtionvarainministeriöön että Tullin johtoon, jotta määrärahoja saataisiin lisää. Toistaiseksi tulokset ovat olleet laihoja.

– Liiton käsityksen mukaan lentotulliin tarvittaisiin 10–15 työntekijää lisää, Nieminen sanoo.

Helsinki-Vantaan lentokentällä matkustajaliikenteen valvonnan vahvuus on tällä hetkellä noin 35 henkilötyövuotta.

Tästä määrästä kuitenkin 15–16 henkilötyövuotta on varattu postiliikenteen valvontaan ja saman verran myös rahtiliikenteen valvontaan. Näin henkilöliikenteen valvontaan jää kolmesta viiteen henkilötyövuotta.

Helsinki-Vantaan lentokentän läpi kulkee vuosittain noin 46 miljoonaa pakettia ja noin 20 miljoonaa matkustajaa.

Valvontajohtaja: Lentotulli ei vuoda

Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu näkyvästi siitä, miten huumausaineita on aikaisempaa helpompi saada ja että aineita on entistä nuoremmilla.

Myös Tullissa myönnetään, että huumausaineita ja huumaavia aineita liikkuu entistä enemmän niin Euroopassa kuin myös Suomessa.

Huumaavaa ainetta ei luokitella huumausaineeksi, jos sitä ei ole mainittu huumausainerekisterissä.

Samaan aikaan huumausainerikoksissa ei ole tapahtunut Suomessa viime vuosina mitään räjähdysmäistä kasvua.

Päinvastoin – viime vuoden syyskuun loppuun ulottuvissa lentotullin tilastoissa huumausainerikokset näyttäisivät jopa vähentyneen. Lentotullissa paljastui syyskuun loppuun mennessä vähän yli 2 000 huumausainerikosta. Tämä on noin kolmanneksen edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän.

Herää kysymys, miten paljon huumeita virtaa Suomeen tullin tietämättä.

Vaikka Helsinki-Vantaan lentotullissa resurssi on niukka, ei valvontajohtaja Mikko Grönberg myönnä, että Suomen Tulli vuotaisi.

– Tulli ei vuoda. Käytännössä liikenne- ja rahtimäärät kokonaisuudessaan ovat niin isoja, että olennaista ei ole, lisätäänkö henkilövalvontaan yksi tai kaksi henkilöä. Olennaista ovat nimenomaan satsaukset tekniikkaan ja teknologiaan ja valvonnan tehostaminen tätä kautta.

Tullin johdosta ei haluta ottaa myöskään suoraan kantaa siihen, onko tullilla nykyisellä vahvuudella valmius valvoa kerrallaan vain yhtä kolmesta terminaalista.

– Olennaista on se, että valvontaa on juuri siellä, missä sille kulloinkin on eniten kysyntää eli missä riski on suurin. Hyödynnämme mahdollimman paljon uutta tekniikkaa siihen, että meille jää aikaa ja mahdollisuuksia tämän riskianalyysin muodostamiseen, sanoo valvontajohtaja Grönberg.

Tulli esimerkiksi automatisoi parhaillaan postiliikenteen valvontaa.

Uudesta tekniikasta haetaan apua myös valvottavan kohteen valintaan eli siihen, mitä kannattaa tehostetusti valvoa.

Tulli on ollut mukana suunnittelemassa myös rakenteilla olevaa uutta terminaalia.

– Tulli on mukana suunnittelussa, jotta uusi terminaaliratkaisu olisi toimintamme kannalta optimaalinen ja pystymme tehokkaasti käyttämään meidän valvontakoneistoamme, sanoo Grönberg.

Tulli on yhdessä Säteilyturvakeskuksen eli Stukin kanssa kehitellyt myös niin sanotun bodyscannerin käyttöönottoa. Sen avulla voitaisiin henkilövalvonnassa tarkistaa, kuljettaako matkustaja kehossaan esimerkiksi huumeita.

Uuden järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin vielä epävarmaa, sillä se vaatisi muutoksia lainsäädäntöön.

Lentotullin takavarikoimaa materiaalia.
Lentotullin takavarikoimia lääkeaineita ja tupakkaa. Kuva on vuodelta 2014.Tulli

Jäikö lentotulli budjetissa nuolemaan näppejään?

Lentotullin niukan resurssin taustalla on kymmenisen vuotta jatkunut valtion hallinnon säästökuuri. Työntekijät ovat vähentyneet eläköitymisen kautta, ja uusia rekrytointeja on saanut tehdä vasta viime vuoden lopulta lähtien.

Tulli saa valtionvarainministeriöltä kokonaismäärärahan, jonka se kohdentaa tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Tullin ylijohtajan Jarkko Saksan mukaan lentotulli ei ole kärsinyt budjettimäärärahojen jaon yhteydessä, vaan on saanut määrärahoja jopa muita Tullin osastoja paremmin.

– Vaikka meillä on määrärahat henkilöstöstä vähentyneet jopa neljänneksellä kymmenessä vuodessa, niin lentotullin henkilömäärän olemme pystyneet pitämään nykyisellään.

Saksan mukaan tullin määrärahat mahdollistavat jatkossa myös uuden henkilökunnan palkkaamisen.

– Tällä hetkellä haemme lentotulliin kahta uutta työntekijää. Tiedämme, että lentotullissa liikenne- ja matkustajamäärät ovat lisääntyneet, ja siellä on myös uusia rakenteita kehitteillä. Totta kai ne edellyttävät asianmukaista työntekijämäärää. Tasapainoilemme tässä tullin kokonaisresurssimäärän puitteissa.