Tamperelaiset taloyhtiöt vaativat vesilaitokselta miljoonakorvauksia putkien syöpymisistä – vastaavia selittämättömiä tapauksia ympäri Suomea

Eri puolilla Suomea on ainakin kymmeniä asuinalueita, joissa talojen kuparisia käyttövesiputkia on syöpynyt pilalle muutamassa vuodessa.

putkiremontti
Ilmakuva Tampereen Haapalinnan asuinalueesta
Tampereen Haapalinnassa kuparisia käyttövesiputkia on syöpynyt yli kymmenessä talossa. Talot sijaitsevat Hyhkyn pohjavesilaitoksen lähellä.Jussi Mansikka / Yle

Pohjoissavolaisen Siilinjärven keskustassa sijaitseva liikerakennus on aiheuttanut runsaasti harmia omistajilleen lyhyessä ajassa. Vuonna 2013 valmistuneessa rakennuksessa on jo ensimmäinen putkiremontti takana. Käyttövesiputkien materiaali vaihtui kuparista komposiittiin (siirryt toiseen palveluun) (Uutis-Jousi).

– Ensimmäinen vesivuoto kiertovesiputkessa ilmeni noin neljä vuotta rakennuksen valmistumisen jälkeen. Pistesyöpymä korjattiin, mutta muutaman kuukauden jälkeen tuli uusi vuoto, kertoo Jorma Laakso, joka on yksi rakennuksen omistajista.

Rakennuksessa toimii kuntosali ja yksityinen terveysasema. Kolmannen vuototapauksen jälkeen omistajien piti alkaa miettiä, missä on vika.

– Kyllä se rupesi herättämään ihmetystä, että miten se on mahdollista. On ihan käsittämätöntä, että noin lyhyessä ajassa tulee vuoto uuteen rakennukseen, Laakso sanoo.

Tampereella putkikiista menee oikeuteen

Laakso ei ole ihmetyksensä kanssa yksin. Kuparisten käyttövesiputkien ennenaikaisia syöpymisiä 2000-luvulla rakennetuissa taloissa on ilmennyt eri puolilla Suomea.

MTV (siirryt toiseen palveluun) uutisoi kupariputkien syöpymisistä Keski-Uudellamaalla jo vuonna 2008.

Suomen Vesilaitosyhdistyksen mukaan tapauksia on viime vuosina ollut muun muassa Ruskossa, Äänekoskella ja Alajärvellä.

Lohjalla rakennusvalvonta ei suosittele kupariputkien käyttöä vedessä olevien ominaisuuksien takia.

Tampereella on puolestaan keväällä oikeuskäsittely, jonka lopputulos kiinnostaa varmasti monia putkiongelmista kärsineitä. Neljä asunto-osakeyhtiötä vaatii vesilaitokselta korvauksia yhteensä 1,7 miljoonaa euroa.

Taloyhtiöiden mielestä putkien syöpyminen johtuu vedestä. Yhtiöt vetoavat asiantuntijalausuntoihin.

Osa asukkaista juo pullovettä, koska usko hanaveteen on mennyt.

Tampereen Vesi kiistää olevansa vastuussa putkivuodoista. Vesilaitoksen mukaan sen toimittama vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset ja -suositukset.

Vuokratalosäätiö odottaa oikeudenkäynnin tulosta

Tampereen Haapalinnassa syöpymisiä on ollut yhteensä yli kymmenessä talossa. Talot on pääosin rakennettu 2000-luvun alkuvuosina, ja vuodot alkoivat muutama vuosi rakentamisen jälkeen.

Yhdessä taloyhtiössä on voinut olla kymmeniä vuotoja. Talot sijaitsevat aivan Hyhkyn pohjavesilaitoksen naapurissa. Rakennukset ovat eri rakennusyhtiöiden rakentamia, ja niissä on useamman kuin yhden valmistajan putkia.

Haapalinnassa yhtiöt ovat vaihtaneet kuparisia käyttövesiputkia komposiittiputkiin. Näin tekee parhaillaan esimerkiksi Tampereen kaupungin omistama vuokratalosäätiö VTS-kodit. Säätiö ei ole mukana oikeusjutussa, mutta aikoo arvioida tilannetta sen jälkeen. Sekä VTS-kodit että Tampereen Vesi liikelaitos kuuluvat Tampereen kaupunkikonserniin.

Tampereen rakennusvalvonta ei ole antanut putkimateriaaleja koskevia suosituksia Haapalinnan syöpymistapausten vuoksi.

Käyttövesiputkia rakennuksen porraskäytävän katossa
Tamperelainen vuokratalosäätiö VTS-kodit remontoi parhaillaan käyttövesiputkia Haapalinnassa. VTS:n omistaman vuokratalon kupariset putket syöpyivät pilalle noin kymmenessä vuodessa. Uudet putket ovat komposiittia.Antti Palomaa / Yle

Nurmijärvellä korvausvaatimuksia rakennusyhtiölle

Nurmijärven Klaukkalassa sijaitsevan asunto-osakeyhtiön tarina toistaa samaa kaavaa. Yhtiön kolmen talon kuparisista käyttövesiputkista on tullut emmentaalia noin kymmenessä vuodessa (siirryt toiseen palveluun) (Nurmijärven Uutiset).

Yhtiö on reklamoinut vuodoista rakennusyhtiölle, joka on kuitenkin kieltäytynyt korvaamasta putkiremonttia.

Ylen tietojen mukaan asunto-osakeyhtiö on viemässä kiistaa oikeuteen. Asukkaat kääntyivät korvausvaatimuksineen rakennusyhtiön puoleen, koska veden laatu täytti asetuksen vaatimukset.

Tapauksia yhdistää pohjavedessä esiintyvä pii

Aukotonta selitystä kupariputkien ennenaikaiselle syöpymiselle ei ole. Asiantuntijoiden mukaan ilmiötä on tutkittu liian vähän. Asiantuntijat korostavat, että veden syövyttävyys on monen tekijän summa.

Tapausselvitysten perusteella äkkisyöpymisillä on kuitenkin yhteinen nimittäjä: pohjavedessä esiintyvä pii.

Eurofins Expert Services Oy:n eli entisen VTT Expert Services Oy:n erityisasiantuntija Tapio Klasila kertoo, että heiltä on viime vuosina tilattu selvityksiä sadoista kupariputkista kymmeniltä eri asuinalueilta. Ennätysvuonna yksittäisiä putkia on tutkittu noin 200.

Klasilan mukaan lähes poikkeuksetta kyse on samasta ilmiöstä.

– Näissä tapauksissa juurisyy on kuparin oksidikerroksen puutteellisuus. Tilalle on muodostunut piipitoinen kerros, joka ei hauraana kestä esimerkiksi kuparin lämpölaajenemisia tai partikkelien liikkeitä putkessa. Piipitoisen kerroksen vaurioituminen paljastaa puhdasta kuparia, joka alkaa syöpyä paikallisesti hyvin nopeasti, Klasila sanoo.

Piipitoisen kerroksen on oletettu olevan silikaattia, joka on piitä sisältävä kemiallinen yhdiste. Suurin mysteeri on se, miksi piipitoinen kerros syrjäyttää kuparin oksidikerroksen pääosin 2000-luvulla rakennetuissa taloissa. Piitä on yleisesti Suomen pohjavesissä.

– Se tiedetään, että pii tulee vedestä, mutta ei sitä, miksi se ei ole aikaisemmin ollut ongelma, Klasila sanoo.

Klasilan mielestä ilmiön perinpohjainen selvittäminen vaatisi nykyistä laajempia tutkimuksia.

Klasila katsoo, että määräyksiä olisi syytä täsmentää, koska ongelmia ilmenee, vaikka putkimateriaalit vastaavat standardeja ja vesi on asetuksen mukaista.

– Perustutkimusta tarvittaisiin myös määräysten muuttamisen tueksi, Klasila sanoo.

Asetuksessa ei suositusta piin pitoisuudelle

Talousvesiasetuksessa ei ole lainkaan mainintaa piistä toisin kuin esimerkiksi kloridista, vaikka tehtyjen selvitysten perusteella piin tiedetään olevan yhteydessä pistesyöpymiin.

Asetuksen mukaan vesijohtomateriaalien syöpymisen ehkäisemiseksi veden kloridipitoisuuden pitäisi olla alle 25 mg/l.

Pirkanmaan Ely-keskuksen mukaan esimerkiksi Tampereen Hyhkyn vedenottamon kloridipitoisuudet ovat viime vuosina olleet 21–26 mg/l.

Piidioksidin määrä Hyhkyssä on ollut 18–20 mg/l. Lukema on sama kuin esimerkiksi Tampereen itäosassa Messukylässä, josta ei ole tietoa samantyyppisistä kupariputkien syöpymisistä.

Ely-keskuksen mukaan Hyhkyn ja Messukylän vedenottamoiden kloridi- ja piidioksidipitoisuudet ovat normaaleja kaupunkialueilla oleville pohjavesialueille.

Vesilaitokset aloittavat yhteisen selvityksen

Lisätietoa ilmiöstä voi tuoda juuri alkamassa oleva Vesilaitosyhdistyksen projekti. Siinä on mukana useita vesihuoltolaitoksia.

Tarkoitus on kiinnittää huomiota muun muassa piipitoisten yhdisteiden eli silikaattien merkitykseen.

– Silikaatin merkityksestä kupariputkien syöpymisessä tai silikaatin esiintymisestä talousvesissä on vain vähän tietoa. Koska talousvedessä olevalla silikaatilla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen, sille ei ole asetettu pitoisuusrajaa talousvedessä, eikä sitä siksi ole tarpeen seurata, sanoo Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Riina Liikanen.

Tuloksia on luvassa runsaan kahden vuoden kuluttua.

– Ilmiö on monitahoinen, eikä siihen todennäköisesti löydy yhtä yksittäistä selittäjää tässäkään tutkimuksessa, Liikanen sanoo.

Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo, että yhdistys ei ole paneutunut Tampereella edessä olevaan oikeudenkäyntiin eikä Tampereen Vesi ole varsinaisesti lähestynyt yhdistystä asialla.

Seppälä arvioi, että vesilaitosta on todennäköisesti vaikea osoittaa vastuulliseksi syöpymisistä, koska talousvesi on täyttänyt laatuvaatimukset ja suositukset.

– Toki tulevan oikeudenkäynnin lopputulos on kiinnostava myös muiden vesilaitosten näkökulmasta, joskin kaikki tapaukset voivat olla yksilöllisiä myös syntymekanismiltaan, Seppälä sanoo.

Siilinjärvellä eri käsityksiä ilmiön laajuudesta

Jorma Laakso ja muut siilinjärveläisen liikerakennuksen omistajat vaihtoivat kupariset kiertovesiputket komposiittiputkiin omalla kustannuksella.

He epäilivät mahdollisuuksiaan voittaa korvauskiistaa, koska putket olivat standardin mukaiset ja myös Siilinjärvellä vesi täyttää talousvesiasetuksen vaatimukset.

Siilinjärven rakennusvalvonnassa on kyseisen tapauksen lisäksi tieto parista muusta vastaavasta. Rakennusvalvonnan mukaan Siilinjärvellä ei ole perusteita antaa suositusta kupariputkien käytön lopettamiseksi.

Laakso on puolestaan kuullut muilta paikallisilta ammattilaisilta, että ongelma on Siilinjärvellä yleinen ja syöpymiä on paljon.

– Tämä tieto on tullut niin sanotusti puskaradion kautta, mutta sellaisilta henkilöiltä, jotka tekevät kiinteistöhuoltoa ja teknistä huoltoa. Heidän kanssaan olen jutellut, ja heiltä on tullut tällaisia kommentteja, Laakso sanoo.

Laakso haluaa kertoa asiasta julkisuudessa, jotta tuleville rakentajille ei tulisi samoja ongelmia.

Lue lisää:

Tampere tahtoo rakentaa himoittuja kerrostaloja järven päälle – jääkauden oikut uhkaavat estää suunnitelman Jatkuvat putkirikot veivät uskon hanaveteen Tampereen Haapalinnassa – ”Kannan juomavedet marketeista"