Suomalaiset luottavat nykyiseen sote-järjestelmään

Tulos yllätti tutkimuksen tehneen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen.

sote-uudistus
En läkare undersöker ett barn med stetoskop.
Denis Closon

Harvasta aiheesta on kirjoitettu ja kiistelty yhtä paljon kuin sote-uudistuksesta. Siksi onkin yllättävää, että suomalaisten luottamus sote-järjestelmään on korkealla tasolla.

THL:n uuden selvityksen mukaan valtaosa suomalaisista luottaa siihen, että terveyspalvelut toimivat hyvin, terveydenhuollon henkilöstö on ammattitaitoista ja terveyspalveluilla voidaan edistää tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

– On jopa erikoista, että järjestelmään luotetaan kaiken soteuudistukseen liittyvän keskustelun jälkeen, sanoo THL:n johtava asiantuntija Anu Muuri.

Tulos selviää THL:n tänään julkaisemasta Suomalaisten hyvinvointi 2018 -kirjasta.

Terveyspalvelut toimivat hyvin

Erityisen vankkaa on luottamus terveyspalveluihin. Peräti 80 prosenttia arvioi, että ne toimivat hyvin. Vielä useampi (83%) piti terveydenhuollon henkilöstöä ammattitaitoisena. Terveyspalvelujen uskotaan myös lisäävän tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

piirakkagrafiikka
Hilppa Hyrkäs / Yle Uutisgrafiikka

Sosiaalipalveluissa tulos oli hieman laimeampi, mutta niidenkin kohdalla yli 60 prosenttia luotti palvelujen toimintaan, henkilöstön ammattitaitoon sekä sosiaalipalvelujen mahdollisuuteen lisätä yhteiskunnallista tasavertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Tutkimuksessa havaittiin myös selviä väestöryhmien välisiä eroja: vähän koulutetut ja toimeentulovaikeuksia kokeneet luottavat muita vähemmän palveluiden toimivuuteen.

Palvelut rahoitettava veroilla

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen suhteen vallitsee myös laaja yksimielisyys: palvelut on rahoitettava verovaroin. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet haluavat pitää sosiaali- ja terveyspalveluihin käytettävän verorahoituksen vähintään nykytasolla. Yli puolet olisi valmis jopa lisäämään verovarojen käyttöä julkiseen terveydenhuoltoon.

THL selvitti myös asiakasmaksujen suosiota. Valtaosa pitäisi asiakasmaksut ennallaan tai pienentäisi niitä. Myös maksujen porrastus tulojen mukaan saa laajaa kannatusta. Noin viidennes koki, että asiakasmaksut ovat haitanneet hoitoonpääsyä.

Yhteenvetona THL toteaa, että tutkimustulos on vahva kannanotto pohjoismaisen hyvinvointimallin puolesta.

Tutkimus perustuu 2017-2018 tehtyyn Kansalliseen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimukseen (FinSote), johon poimittiin 3300 henkilöä jokaisesta maakunnasta. Vastausprosentti oli 45.