Esperi Caren suuren Helsingin hoivakodin ongelmien piti olla selätetty – tuoreet asiakirjat paljastavat, että turvallisuus on hiljattain vaarantunut

Osa ongelmista tuli pääkaupunkiseudun kaupungeissa yllätyksenä. Vantaa aikoo nyt laittaa Tilkan Hoivapalvelukeskuksen tehotarkkailuun.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Esperi Carella on edelleen runsaasti ongelmia helsinkiläisen Tilkan Hoivapalvelukeskuksen kanssa, vaikka julkisuudessa on kerrottu yhtiön korjanneen ongelmat.

Hoivapalvelukeskus on aluehallintoviraston tiukassa tarkkailussa ja vireillä on parhaillaan kaksi uutta valvonta-asiaa.

Aluehallintoviraston asiakirjojen mukaan Tilkan keskuksen asiakasturvallisuus on vaarantunut liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi.

Hoivapalvelukeskukseen on sijoitettu asiakkaita pääkaupunkiseudun kaupungeista. Helsingin Sanomat kirjoitti sunnuntaina (siirryt toiseen palveluun), että Vantaa ja Helsinki ovat taannoin joutuneet hetkellisesti lopettamaan vanhusten lähettämisen Tilkkaan, koska hoivapalvelukeskuksen asiat eivät ole olleet kunnossa.

Lehti kirjoitti myös, että Tilkan ongelmat olisi laitettu kuntoon jo vuosia sitten. Ylen aluehallintovirastolta saamat asiakirjat ja tuoreet tiedot kuitenkin osoittavat, että ongelmia on edelleen.

Entiseen sotilassairaalaan saneerattu suuri vanhusten hoivapalvelukeskus koostuu useaan kerrokseen rakennetuista hoivakodeista. Suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän muistisairaille tarkoitettuun hoivakoti Tilkantupaan.

Liian vähän hoitajia, vastuuhenkilö ei tiedossa

Keskukseen liittyvät kaksi uutta valvonta-asiaa ovat tulleet vireille vuoden 2018 aikana. Aluehallintoviraston mukaan toinen valvonnoista koskee koko hoivapalvelukeskusta ja toinen yksittäistä hoivakotia.

Tapaukset eivät ole vielä julkisia, koska aluehallintovirasto ei ole tehnyt asioissa päätöstä. Kyseessä voivat olla esimerkiksi henkilökunnan tai omaisen tekemät kantelut, joita aluehallintovirasto tutkii.

Tuorein Hoivapalvelukeskus Tilkasta tehty valmis valvontapäätös on annettu joulukuussa 2018. Lisäksi Tilkasta on annettu päätös alkuvuonna 2017. Nämä päätökset ovat julkisia.

Aluehallintoviraston joulukuussa 2018 antaman päätöksen mukaan asiakasturvallisuus on vaarantunut Tilkantuvan osastolla 3AD, koska henkilöstöä on ollut liian vähän työvuoroissa. Esperi Caren aluehallintovirastolle toimittamiin tuntilistoihin ei myöskään oltu merkitty lainmukaista vastuuhenkilöä.

Esperi Caren on ollut määrä toimittaa lisäselvitys aluehallintovirastolle siitä, miten se aikoo lisätä henkilöstön määrää hoivakodissa. Aikaraja umpeutui 19. tammikuuta 2019. Aluehallintoviraston mukaan lisäselvitys ei ole vielä julkinen.

Alle puolella lääkkeiden jakajista lupa

Tammikuussa 2017 annetussa Tilkantupaa koskevassa valvontapäätöksessä todetaan sama kuin vuoden 2018 valvontapäätöksessä: lainmukainen henkilöstömitoitus ei Tilkassa täyty.

Liian vähäisen hoitajamäärän lisäksi aluehallintovirasto löysi useita epäkohtia lääkkeiden säilytyksessä ja jakelussa.

Alle puolella Tilkantuvassa lääkkeitä jakelevista hoitajista oli voimassa oleva lääkelupa. Lisäksi lääkehoitolupien joukossa oli kahden sellaisen henkilön tiedot, joita ei löytynyt Tilkantuvan henkilöstöluettelosta.

Tilkantuvassa oli myös ongelmia lääkejätteen säilytyksessä. Käytöstä poistettuja reseptilääkkeitä säilytettiin avoimessa hyllykössä, kun lääkejäte olisi tullut toimittaa apteekkiin.

Tilkantupaa nuhdeltiin niin ikään asukkaan kuolemaan liittyneessä epäselvyydessä. Hoivakodissa kuolleen asukkaan potilasasiakirjoista ei löytynyt lainkaan merkintää siitä, että lääkäri olisi käynyt toteamassa asukkaan kuoleman.

Tämä ei ollut ainoa asiakirjoihin liittyvä epäselvyys.

Valvontapäätöksen mukaan Tilkantuvassa oli tapana säilyttää potilasasiakirjoja toimiston pöydällä, josta hoitajat kävivät tutustumassa niihin. Aluehallintoviraston mukaan käytäntö on vaarantanut tiedonkulun, potilasturvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden.

Tilkan puutteet ovat olleet Helsingin tiedossa

Tilkan pääasiakas on Helsingin kaupunki. Hoivapalvelukeskukseen on parhaimmillaan sijoitettuna 52 helsinkiläistä asukasta.

Helsingin arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari kertoo, että kaupunki rajoitti asukkaiden sijoittamista Tilkkaan vuonna 2013, koska henkilöstömitoitus ei ollut sopimuksen mukainen. Vuonna 2014 rajoitus purettiin, eikä uusia ole sen jälkeen tehty.

Ongelmia on ollut sen jälkeenkin.

– Esperin osalta henkilöstömitoituksessa on ollut toistuvasti puutteita, mutta ei ihan niin pahoja kuin silloin, Siltari sanoo.

Siltarin mukaan hoivan laatu on heitellyt Esperin yksiköissä “luvattoman paljon”.

– Lähiesimiehen rooli on tosi tärkeä hoivan laadun kannalta. Tätä vaihtuvuutta Tilkassa on ollut aika tavalla. Kyllähän se viidakkorumpu kulkee. Jos saat työpaikkana huonon maineen, se vaikeuttaa rekrytointia.

Siltarin mukaan suurten yhtiöiden tulo hoivamarkkinoille on lisännyt kaupungin valvontataakkaa. Siltari kertoo, että Helsingin kaupunki ostaa noin puolet hoivapalveluistaan yksityisiltä palveluntarjoajilta. Suurimmat näistä ovat Esperi, Attendo ja Mehiläinen.

– Kaikilla näillä kolmella on aika kova henkilöstöpolitiikka. Tiedän, että Esperi käyttää sitä, että ihminen voi tulla kolmeksi tunniksi töihin, Siltari sanoo.

Hänen mukaansa henkilöstömitoitus on tehty niin tiukaksi, että esimerkiksi sairauslomat saattavat sekoittaa hoivaa pahasti. Töissä on paljon tuntityöläisiä.

– Bisnesperiaatteella henkilöstön määrää seurataan tarkkaan, koska se on suurin kuluerä. Sijaista ei saada niin nopeasti kuin olisi tarve, ei ole mitään puskuria. Tästä olemme keskustelleet useaan otteeseen ja olemme esittäneet, että vakituisten työntekijöiden määrä tulisi olla suurempi, Siltari sanoo.

Miksi kaupunki ei ole puuttunut asiaan kovemmalla kädellä?

– Meillä ei ole hoivapaikkareserviä, että voisi yks kaks siirtää sata ihmistä. Yritämme rakentaa tätä yhteistyötä luottamukseen ja kumppanuuteen, mutta kieltämättä bisneksen mukaantulo on tuonut vahvemman vaateen valvonnasta.

Siltari kertoo, että valvontaa aiotaan nyt kohdentaa niihin yksiköihin, joissa on todettu ongelmia.

Vantaa ottamassa Tilkan tehotarkkailuun

Osa Tilkan asiakkaista tulee Vantaalta, mutta tieto Tilkan ongelmista on kaupungille yllätys. Aluehallintoviraston viime joulukuussa antama valvontapäätös ei ole päätynyt kaupungin tietoon, vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen kertoo.

– Me ei olla saatu sitä. Olisiko se sitten mennyt Helsingille. Meidän täytyy pyytää se valvontapäätös.

Aluehallintovirastosta kerrotaan, että valvontapäätös toimitetaan siihen kaupunkiin, jolle hoivayksikön valvonta kuuluu. Tässä tapauksessa Helsinkiin.

Helsingin arviointitoiminnan johtaja Tuija Siltari epäilee, että päätös on saattanut jäädä toimittamatta esimerkiksi joululomien vuoksi.

Myöskään parhaillaan vireillä olevat valvonta-asiat eivät ole olleet Vantaan kaupungin tiedossa. Kaupungin omissa valvonnoissa ongelmat eivät Lahnalampi-Lahtisen mukaan ole tulleet esiin.

– Me otetaan tämä nyt tehotarkkailuun. Pakko. Nämä päätökset ovat vakavia juttuja, niitä ei anneta pienestä poikkeamasta, Lahnalampi-Lahtinen sanoo.

Vantaa on sijoittanut yhteensä 16 asukasta Tilkan hoivapalvelukeskukseen.

Myös Espoossa tieto uusista vireillä olevista valvontatapauksista tulee yllätyksenä. Vanhusten palveluiden johtaja Matti Lyytikäinen kertoo, että kaupunki alkaa selvittää asiaa.

Lyytikäisen mukaan Espoo ei ole juurikaan käyttänyt Tilkan hoivapalvelukeskusta viime vuosina. Tällä hetkellä kolme espoolaista on sijoitettu Tilkkaan.

Esperi Caren ongelmat nousivat julkisuuteen viime viikolla, kun Valvira sulki yhtiön hoivakodin Kristiinankaupungissa. Ylen selvityksen mukaan ongelmia on ollut myös lukuisissa muissa kaupungeissa.

Esimerkiksi haminalaisessa Vehkahovin hoivakodissa on ohjeistettu makuuttamaan vanhuksia lattialla, jos he putoavat yöllä sängystä.

Esperi Care ei vastannut Ylen haastattelupyyntöihin.