Lahti etsii keinoja päästä hiilineutraaliksi

Virallinen päätös ja ajankohta puuttuvat vielä.

Lahti
Lahti Energia rakennuttaa Kymijärvi 3 -voimalaa
Kymijärven uusi biovoimalaitos ei käytä kivihiiltä polttoaineena.Petri Niemi / Yle

Lahti kartoittaa tämän kevään aikana keinoja, joilla se torjuu kasvihuonepäästöjä entistä tehokkaammin.

Kun kivihiilen poltto pian loppuu Kymijärven voimaloissa, niin hiilidioksipäästöt putoavat 70 prosenttia vuoden 1990 tasosta viimeistään ensi vuonna. Hiilineutraaliksi pyrkiminen vaatii 80 prosentin vähennystä, mutta keinoista ja aikataulusta ei ole vielä virallista päätöstä.

– Pyydämme kaupungin eri yksiköiltä ja konserniyhtiöiltä selvitystä, mitä suunnitelmia on menossa ja mitä uusia päästöjä vähentäviä toimenpiteitä on tulossa, kertoo kestävän kehityksen koordinaattori Eira Rosberg-Airaksinen Lahden kaupungilta.

Hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä olisi Rosberg-Airaksisen mukaan realistinen tavoite. Samalla pitää selvittää, miten jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan. Esimerkiksi Lahden metsien kyvystä toimia hiilinieluna on tekeillä konsulttiselvitys.

Lahti pyrkii jätteettömäksi ja päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä.