Kittilä-käräjien loppulausunnot alkavat – Tuomari toivoo lyhyitä lausuntoja, koska "ihmisen vastaanottokyky on rajallinen"

Ainutlaatuiseksi oikeudenkäynnin tekee se, että kuntapäättäjät ovat syytettynä rikoslain, ei hallintolain perusteella.

Kittilän virallinen kunnanjohtaja on edelleen Anna Mäkelä, jonka kanssa tehdystä sovintosopimuksesta tehty valitus on edelleen käsiteltävänä Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kuva: Maija-Liisa Juntti / Yle

Virkarikosoikeudenkäynti Kittilän virasta pidätettyjä kuntapäättäjiä vastaan jatkuu keskiviikkona Lapin käräjäoikeudessa loppulausunnoilla.

Syytettynä on kaikkiaan 27 kuntapäättäjää ja yksi valiokunnan sihteeri, joiden tekemisiä vuosina 2013 - 2015 keskusrikospoliisi tutki kaikkiaan neljän vuoden ajan.

Asianomistajia on vain yksi, Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä, jonka irtisanomisen hallinto-oikeus on jo aikaisemmin tuominnut laittomaksi. Kittilän kuntaa ovat johtaneet viime vuodet vaihtuvat viransijaiset.

Todistajia käräjäoikeuskäsittelyssä on ollut lähes kaksikymmentä.

Merkittävä ennakkotapaus

Syyttäjä vaatii lähes kaikille syytetyille ehdollista vankeutta törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä. Rikoslain mukaan törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen voi syyllistyä vain silloin, jos syytetty tavoittelee huomattavaa etua itselleen tai haittaa jollekin toiselle, tai jos teko on kokonaisuutena törkeä.

Syytteet koskevat viime valtuustokautta ja liittyvät siihen, miten kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta päätettiin ja miten päätöstä valmisteltiin.

Ainutlaatuiseksi oikeudenkäynnin tekee jutun laajuuden lisäksi se, että kuntapäättäjät ovat syytettynä rikoslain, ei hallintolain perusteella. Tavallisesti kuntapäättäjien vastuuta perätään hallinto-oikeudessa ja mahdollinen laiton päätös kumotaan ilman sen suurempia seurauksia päättäjille. Rikossyytteessä syytetyt vastaavat syytteisiin henkilökohtaisesti ja mahdollinen rangaistus on niin ikään henkilökohtainen.

Kittilän oikeudenkäynnin on arvioitu päätyvän aikanaan korkeimpaan oikeuteen asti. Silloin siitä tulisi merkittävä kuntien luottamushenkilöiden rikosvastuuta koskeva ennakkotapaus.

Kihlakunnansyyttäjät Katri Junnikkala-Heikkinen (vas.) ja Sari Anttonen Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteitä käsittelevässä valmisteluistunnossa Rovaniemen Aluehallintoviraston rakennuksessa 13. maaliskuuta Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

"Käräjätuomarin vastaanottokyky on rajallinen"

Loppulausuntoihin on alustavasti varattu kahdeksan päivää aikaa ja istuntopaikka on siirretty Lapin aluehallintoviraston juhlasalista arkisempaan Lapin käräjäoikeuden saliin, jonne kaikki asianosaiset eivät sovi. Loppulausuntojen seuraaminen on tästä syystä mahdollistettu Skypen välityksellä.

Ensimmäisenä kuullaan syyttäjän loppulausunto keskiviikkona ja seuraavana päivänä torstaina on Anna Mäkelän vuoro. Tätä seuraavat kuusi päivää on varattu vastaajien kuulemiseen.

Käräjäoikeustuomari Vilho Niiranen toivoo julkisessa tiedotteessaan lyhyitä loppulausuntoja,"koska ihmisen ja erityisesti käräjäoikeustuomarin vastaanottokyky on rajallinen".

Korjattu 30.1.2019 kello 9.27. Poistettu alimman kuvan yläpuolella olevasta kappaleesta sanat "hallinto-oikeuteen ja ".