Kuopion Vesi muistuttaa: sprinklereiden testaamisesta pitää ilmoittaa etukäteen

Ilmoitus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen testausajankohtaa.

Lyhyet
Vesihanasta valuu vettä.
Yle

Kuopion Vesi muistuttaa asiakkaitaan, että kiinteistön omien sammutusvesijärjestelmien testauksesta tulee ilmoittaa etukäteen. Ilmoitus tulee tehdä kaksi viikkoa ennen testausajankohtaa.

Viime viikolla Kettulanlahden, Päivärannan, Julkulan ja Rahusenkankaan alueilla ilmeni isoja häiriöitä vedenlaadussa. Kuopion Vedelle selvisi vasta jälkeenpäin, että värjääntyneen veden aiheutti alueella toimivan yrityksen sprinklerilaitteiston testaaminen.

Vesijohdoissa olevaa sakkaa voi irrota yleensä silloin, kun verkostosta otetaan runsaasti vettä lyhyen ajan sisällä. Kuopion Veden vesijohtoverkoston alueella on noin sata kiinteistöä, joissa on omia sammutusvesilaitteistoja.

– Jos asia tiedetään ennakkoon, voimme tehdä ennakkohuoltoa. Esimerkiksi huuhdella linjaa etukäteen. Ehdimme myös tiedottaa asiakkaitamme, niin mahdolliset ongelmat eivät tule yllätyksenä, sanoo verkostoinsinööri Petri Tähtivaara Kuopion Vedestä.

Mikäli laitteistojen testauksesta aiheutuu haittaa vesihuoltolaitokselle tai sen asiakkaille, on haitan aiheuttaja vastuussa vahingoista ja tilanteesta vesihuoltolaitokselle aiheutuvista tiedotuskustannuksista.