Osuuskuntajärjestely toisi Kainuun keskussairaalaan muita leikkauksia poistuvien tilalle

Kainuu on mukana viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin suunnittelemassa osuuskuntamallissa.

Kajaani
Kajaani uusi sairaala joulutähti talvi
Kainuun uudessa keskussairaalassa ei enää leikata rinta- tai paksusuolisyöpiä.Timo Sihvonen/Yle

Viime vuoden alussa voimaan astunut erikoissairaanhoidon työnjakoasetus määrää tietyille kirurgisille leikkauksille sairaalakohtaiset lukumäärät.

Lukumäärät täyttyvät Oulun yliopistollisessa sairaalassa, mutta eivät Kainuun keskussairaalassa tai kaikissa muissakaan Pohjois-Suomen keskussairaaloissa.

Viisi pohjoista sairaanhoitopiiriä jakavat erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen määräämät leikkaukset, jos suunnitteilla oleva yhteinen osuuskunta toteutuu.

Kainuun keskussairaalaan keskitettäisiin lisää lonkan ja polven tekonivelleikkauksia sekä selkäleikkauksia. Potilaita pyrittäisiin ohjaamaan Kajaaniin Oulun seudulta.

Viime vuonna Kainuun keskussairaalassa tehtiin 66 rintasyöpäleikkausta. Paksusuolenleikkauksia tehtiin 12 kappaletta, kun niitä pitäisi asetuksen mukaan tehdä vähintään noin 70 vuodessa.

Molemmat syövät leikattaisiin jatkossa Oulun yliopistollisessa sairaalassa.