Korkein oikeus ei myöntänyt Metsähallitukselle valituslupaa – metsäyhtiöiden korvauskanteiden viimeinenkin haara päätökseen

Kanteessa oli kyse metsäyhtiöiden hintakartellista, joka markkinaoikeuden mukaan oli voimassa vuosina 1997–2004

Metsähallitus
metsää ilmakuvassa
AOP

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt Metsähallituksen valituslupahakemuksen metsäyhtiöiden puukartellia koskevassa korvausjutussa. Näin ollen hovioikeuden tuomio asiassa jää voimaan.

Metsähallitus vaati hovioikeudessa kolmelta metsäyhtiöltä Stora Ensolta, Metsäliitolta ja UPM-Kymmeneltä yhteensä noin 120 miljoonan korvauksia. Hovioikeus hylkäsi kanteen.

Kanteessa oli kyse metsäyhtiöiden hintakartellista, joka markkinaoikeuden mukaan oli voimassa vuosina 1997–2004. Hovioikeus katsoi, ettei Metsähallitus ollut esittänyt riittävää näyttöä siitä, että kartelli olisi aiheuttanut sille vahinkoa.