KHO: Sodankylän kuntavaaleissa menettelyvirheitä

Keskusvaalilautakunnan menettely ei kuitenkaan ollut vaikuttanut vaalien tulokseen, toteaa Korkein hallinto-oikeus.

korkein hallinto-oikeus (hallintotuomioistuimet)
Korkein hallinto-oikeus Fabianinkadulla Helsingissä.
Juha Kivioja / Yle

Sodankylän keskusvaalilautakunnan päätös vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen vahvistamisesta jää voimaan. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on kumonnut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden aiemman päätöksen kuntavaalien tuloksen osittaisesta kumoamisesta.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus oli toimittanut asiassa katselmuksen, jossa hallinto-oikeus oli tarkistanut ja laskenut äänestyslippuja asiasta valittaneiden henkilöiden ja keskusvaalilautakunnan edustajien ollessa paikalla. Katselmus toimitettiin Sodankylän kunnantalolla viime helmikuussa.

KHO:n mukaan äänestysliput olisi pitänyt tarkastaa ja laskea vain hallinto-oikeuden jäsenten läsnä ollessa. Edellä todetun virheellisen menettelyn takia KHO:n ratkaisukokoonpano tarkasti ja laski kaikki äänestysliput uudestaan.

KHO totesi, että keskusvaalilautakunta oli vaalien tulosta laskiessaan ja vahvistaessaan tehnyt virheitä. Keskusvaalilautakunnan menettely ei kuitenkaan ollut vaikuttanut vaalien tulokseen.

Kiista koski Sodankylän valtuustoon pienimmällä äänten vertausluvulla valittua ehdokasta. Erimielisyyttä oli siitä, oliko viimeinen läpimenijä keskustan vai vihreiden ehdokas. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä hän on siis keskustan Juho Takala eikä vihreiden Seppo Aikio.