Kymenlaaksoon uusi valvontayksikkö – 5 työntekijää alkoi seurata, että hyvä hoiva toteutuu

Useissa vanhusten hoivakodeissa myös Kymenlaaksossa on ollut puutteita.

vanhustenhoito
Karhuvuorikoti Kotkassa.
Attendon Karhuvuorikoti Kotkassa on yksi niistä vanhusten hoivakodeista, joissa on viime vuosina ilmennyt puutteita, joihin aluehallintovirasto on puuttunut.Juulia Tillaeus / Yle

Kymenlaaksoon on perustettu uusi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontayksikkö.

Kymsoten uudessa yksikössä on töissä viisi työntekijää, jotka keskittyvät erilaisten hoivakotien toiminnan valvontaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa vuoden alussa. Aikaisemmin kunnille kuulunut hoivakotien ja muiden asumisyksiköiden valvonta kuuluu nyt sille.

Aikaisemmin kunnissa valvontaa toteutettiin pitkälti niin, että samat henkilöt, jotka huolehtivat asiakkaista, heidän sijoittamisistaan ja palvelun toiminnasta arjessa, huolehtivat valvonnasta oman työnsä ohella.

– Nämä roolit on nyt erotettu toisisaan ja olemme varanneet erikseen työntekijöitä, jotka tekevät valvontatyötä kokopäiväisesti, Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen sanoo.

Etenkin vanhusten hoivakodeissa paljastuneita puutteita on puitu julkisuudessa tällä viikolla. Pääsyynä viime vuosina ilmenneisiin ongelmiin on se, että hoitohenkilökuntaa on liian vähän.

Ylen selvityksessä on paljastunut, että Kymenlaaksossa aluehallintoviraston on tehnyt valvontapäätöksiä Attendon Karhuvuorikodissa Kotkassa, Esperi Caren Vehkahovissa Haminassa ja Mehiläisen Kustaankodissa Kouvolassa.

Nopeampaa reagointia

Sote-kuntayhtymän vasta perustettu valvontayksikkö valvoo paitsi asumisyksiköitä, myös esimerkiksi lasten- ja nuortenpalveluja, joissa tuottajina on niin ikään yksityisiä yrityksiä.

Toimitusjohtaja Niiranen vakuuttaa, että kaikkiin saatuihin muistutuksiin, kanteluihin tai yhteydenottoihin puututaan. Julkisuuteen tulleiden tapausten hän uskoo enitisestään nopeuttavan reagointia.

– Aikaisemmin valvontatyötä on tehty kaiken muun työn rinnalla. Uskon, että se näkyy reagointiajassa, että meillä on henkilöitä, jotka keskittyvät vain valvontaan.

Niirasen mukaan vasta vuoden alussa aloittanut yksikkö on jo käynyt läpi sellaisia yksiköitä, joissa on ollut huomautettavaa.

Kymsote tulee lisäämään valvontayksikössä työskentelevien määrää, jos sille katsotaan olevan tarvetta. Toistaiseksi yksikkö on toiminut liian vähän aikaa, jotta tätä voitaisiin arvioida.

Valvontayksikön työhön kuuluu myös käydä kaikki nykyiset, kunnilta Kymsotelle periytyneet palvelusopimukset läpi. Joidenkin merkittävien palveluntarjoajien sopimukset myös päättyvät tämän vuoden lopussa.

Kymsotessa sopimusehtoja halutaan yhtenäistää.

– Kun pohdimme tarjouspyyntöjä, tulemme tästä julkisesta keskustelusta johtuen määrittelemään vieläkin tarkemmin sen, minkälaista laatua meidän asiakkaille pitää tarjota, Niiranen arvioi nyt.

Niirasen mukaan palveluita ostetaan jatkossakin myös yksityisiltä yrityksiltä.

– Keskinäinen suhde pitää rakentaa sellaiseksi, ettei tällaisia tapauksia pääse tapahtumaan, pitää rakentaa yhteistyötä ja valvontaelementti siihen mukaan, Niiranen sanoo.

Yöllä vain yksi hoitaja

Yle on selvittänyt laajasti Esperin, Attendon ja Mehiläisen hoivakotien toimintaa aluehallintovirastojen hoivakoteihin tekemien valvontapäätösten perusteella. Laiminlyöntejä on ollut myös kymenlaaksolaisissa hoivakodeissa.

Aluehallintovirasto ryhtyi selvittämään Kotkassa sijaitsevan Attendon Karhuvuorikodin toimintaa, kun se sai kesällä 2016 yhteydenoton, jossa oltiin huolissaan hoitajien riittävyydestä. Karhuvuorikodissa oli öisin vain yksi hoitaja, joka vastasi 34 asukkaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Aluehallintovirasto piti mitoitusta niukkana, koska osa asukkaista tarvitsee huolenpitoa vuorokauden ympäri, ja he tarvitsevat usein toiminnoissaan kahden hoitajan apua samanaikaisesti.

Lisäksi huomioon otettavaa avin mukaan oli se, että jos henkilökuntaa hälytettiin tarvittaessa apuun muista ryhmäkodeista, jäivät nämä yksiköt kokonaan ilman valvontaa.

Kotkassa toimivassa Karhuvuorikodissa on kaksi ryhmäkotia, jotka molemmat toimivat kahdessa kerroksessa. Samassa kiinteistössä on myös kuusi Kotkan kaupungin ryhmäkotia.

Samassa kiinteistössä sijaitsevilla Attendon ja Kotkan kaupungin hoivakodeilla oli sovittu järjestelmä, jossa Karhuvuorikodin hoitaja pystyi nappia painamalla hälyttämään apua muista ryhmäkodeista. Hoivakotien välillä toimi myös hoitajien turvallisuutta lisäävä puhelinrinki kaksi kertaa yön aikana.

Kaupungin yksiköistä apua oli kaupungin mukaan tarvittu muutaman kerran. Avun antamista ei ollut koettu raskaaksi kaupungin yksiköissä.

Aluehallintovirasto ohjeisti Attendon Karhuvuorikotia ja Kotkan kaupunkia kiinnittämään huomiota siihen, että kaikissa työvuoroissa, myös öisin, tulee olla riittävästi henkilökuntaa asukkaiden tarpeisiin nähden.

Karhuvuorikoti Kotkassa.
Attendon Karhuvuorikoti Kotkassa.Juulia Tillaeus / Yle

Ravitsemus retuperällä

Haminassa Esperi Caren hoivakoti Vehkahovissa koko yksikkö on välillä ollut täysin ilman hoitajaa. Lyhyempää vuoroa tehnyt aamuvuoron hoitaja lähti yhdeltä ja iltavuoron hoitaja saapui paikalle kahdelta. Hoivakodissa ei siis ollut tuntiin yhtään hoitajaa.

Lisäksi hoivakodin seinälle tulostetussa paperissa hoitajia ohjeistettiin niin, että jos asukas putoaa sängystä yöaikaan viiden ja seitsemän välillä, yöpartiota ei soiteta apuun, vaan asukas peitellään lattialle. Asukas joutuisi odottamaan lattialla aamuvuoroon tulevan hoitajan saapumista.

Kolme oranssiksi maalattua hoivakotirakennusta rinnan lumisella pihalla.
Esperi Caren hoivakoti Vehkahovi Haminassa.Miina Sillanpää / Yle

Kouvolan kaupunki puolestaan kertoo rajoittaneensa asiakkaiden ohjausta kahteen Attendon yksikköön vuonna 2018.

Kyseessä ovat Attendon Kankaronmäen ja Kankaron hoivakodit. Kaupungin mukaan rajoitukset tehtiin liian vähäisen henkilöstömäärän vuoksi ja ne kestivät yhdestä kahteen kuukautta.

Mehiläisen hoivakodeista kenties vakavimmat epäkohdat havaittiin Kouvolassa Kustaankodissa, jonne Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki arviointikäynnin alkuvuodesta 2017.

Toistakymmentä hoivakodin asukasta oli virheravittuja. Yksi letkuruokinnassa ollut asukas oli ilman ravintoa 18 tuntia. Hänen laitteensa pysähtyi ilman hälytystä, ja henkilökunta huomasi asian vasta aamulla.

Vaalea, nelikerroksinen Mehiläisen hoivakotikiinteistö kaupunkimaisemassa Kuusankoskella talvella.
Mehiläisen hoivakoti Kustaankoti Kouvolassa.Juha Korhonen / Yle

Tiivis yhteistyö

Kymsoten koti-, asumis- ja hoivapalveluiden johtaja Tuula Jaakkola pitää tärkeänä, että kuntayhtymä tekee palveluntuottajien kanssa tiivistä yhteistyötä ja seuraa, että yhdessä sovitut asiat toteutuvat hoivakodeissa.

– Teemme vuosittaiset valvonnat, olemme mukana hoito- ja palvelusuunnitelmien teossa, ja palautteisiin on aina reagoitu ja ne on selvitetty, Jaakkola sanoo.

Kymsoten valtuuston puheenjohtaja Jukka Nyberg ehdottaa, että tarkastuskäyntejä tehtäisiin enemmän ilmoittamatta niistä ennalta.

– Valvontakäyntejä on joskus tehtykin ilmoittamatta. Tätä voi aina tehostaa, Jaakkola sanoo.

Jaakkolan mukaan aluehallintoviraston suuntaan tehtävää yhteistyötä on myös varaa tiivistää.

Nyberg kiinnittäisi huomiota myös palveluntuottajien kilpailuttamiseen. Hän pistäisi pisteytysjärjestelmän remonttiin, jolloin tarjouskilpaan osallistuva yritys voisi saada myös miinuspisteitä, jos esimerkiksi selviäisi, ettei yritys maksa ollenkaan tai tarpeeksi veroja Suomeen.

Kymsoten hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo vakuuttaa, että hoivakodeissa esiin nousseet laiminlyönnit otetaan vakavasti.

– Luottamusta pitää olla, ja jos sitä ei ole, se pitää saavuttaa, tai sitten sopimuks puretaan tai sitä ei solmita uudelleen, Rintamo sanoo.