Kiertotalouspuistoa suunnitellaan Tuulokseen

Paadenkolu Oy suunnittelee kiertotalouspuiston perustamista noin kolmen kilometrin päähän Tuuloksen taajamasta.

kiertotalous
Läheltä
Yle

Tuulokseen suunnitellun kiertotalouspuiston ympäristövaikutusten arviointi on valmistunut.

Hankkeesta vastaavan Paadenkolu Oy:n suunnitelmien mukaan kiertotalouspuisto ottaa vastaan erilaisia jätteitä, turvetta ja maa-ainesta sekä hoitaa niiden käsittelyn ja loppusijoituksen.

Vastaanotettavia materiaaleja voidaan käyttää myös Tuuloksen kiertotalouspuiston rakenteissa.

Lisäksi noin 35 hehtaarin laajuiselle alueelle suunnitellaan puuterminaalitoimintaa, mutta myös lumen- ja maankaatopaikkaa.

Hanketta ja YVA-arviointia esitellään kuntalaisille tiistaina 5. helmikuuta Kauppakeskus Tuulosessa.