Lapsensuandoin miäry on pienenemäs – mulloi yskyniekkua rodih vähem 50 000

Mennyt vuvven lopul Suomen rahvahanlugu oli läs 5,5 miljonua.

Yle Uudizet karjalakse
vauva haukottelee
AOP

Lapsensuandoin miärän pienenemine jatkui mulloigi, nenga sanou Statistiekkukeskus. Talvikuun ennakkostatistiekan mugah mennyt vuvven aigua kaikkiedah rodih 47 307 lastu. Tämä miäry on nenga 3 000 vähem, migu oli iellizel vuvvel.

Kuolluttu oli 54 295, mi on 573 iellizen vuvven miäriä enäm. Roinnuttu oli 6 988 vähem, migu kuolluttu.

Vuvven lopul Suomen rahvahanlugu oli 5 521 773. Se suureni mennyt vuvven aigua nenga 8 600 hengel muahmuuton vuoh. Mulloi Suomeh muuttanuttu oli 15 600 hengie enäm, migu muaspäi iäresmuuttanuttu. Mennyt vuon Suomeh muutti kaikkiedah 31 720 hengie da Suomespäi ulgomualoile 16 089 hengie.

Muakundii myöte čotaijen Suomen rahvahanlugu mulloi suureni Uvvelmual, Pirkanmual, Varzinas-Suomes da Ahvenanmual. Rahvahanlugu pieneni enämbäl muidu Suvi-Savos, kudai menetti läs 2 600 eläjiä.

Syntyvyyden lasku jatkui – vauvojen määrä laski alle 50 000:n