Vehkataipaleen koulua ja päiväkotia uhkaa sulkeminen Taipalsaarella

Taipalsaaren kunta aikoo keskittää opetuksen kahteen kouluun ja päivähoidon Saimaanharjulle.

Taipalsaari
Vehkataipaleen koulu
Vehkataipaleen koulu hiljenee, jos Taipalsaaren kunnan säästösuunnitelmat toteutuvat.YLE

Taipalsaaren kunta julkisti tänään talouden sopeuttamissuunitelmansa.

Liipasimelle ovat joutuneet perusopetus ja varhaiskasvatus.

Jatkossa kunnan kaikki alakoululaiset siirrettäisiin Kirkonkylän kouluun. Saimaanharjun koulu jäisi yläkoulun käyttöön.

Kaksi vuotta sitten remontoitu Vehkataipaleen koulu lakkautettaisiin.

– Millään muulla mallilla ei saada sitä talousvaikuttavuutta kuin opetusta keskittämällä. Täältä vähenee vuoteen 2025 mennessä kymmenen prosenttia oppilaista väestöennusteen mukaan, sanoo kunnanjohtaja Kari Kuuramaa.

Varhaiskasvatus Satulaivaan

Varhaiskasvatus puolestaan keskitettäisiin Saimaanharjulle päiväkoti Satulaivaan. Tilaa uusille ryhmille saadaan, kun koulukuraattori ja neuvola muuttavat muualle.

Varhaiskasvatuksessa otettaisiin lisäksi käyttöön palvelusetelit, joilla perheet voisivat ostaa päivähoitopalveluja yksityisistä päiväkodeista Lappeenrannasta.

Sopeuttamistoimet on tarkoitus toteuttaa jo ensi syksynä.

Henkilöstöpuolella rankat säästötavoitteet

Koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut alkoivat Taipalsaarella viime viikolla.

Niiden päätyttyä ratkeaa, selviääkö Taipalsaari eläköitymisillä ja jättämällä määräaikaisten työntekijöiden työsuhteet uusimatta, vai joutuuko kunta turvautumaan lomautuksiin tai jopa irtisanomisiin.

– Meillä on rankat säästämistavoitteet. Siellä puhutaan jopa 40 henkilötyövuodesta per vuosi, mikä on lähes neljännes henkilökunnan kokonaismäärästä, sanoo Kuuramaa.

Koko henkilöstön yhden viikon lomauttamisesta saatava säästö olisi 76 000 euroa.

Verojen korottamista Taipalsaari ei suunnittele.

– Veroja korotettiin jo tälle vuodelle. Se kolkuttelee asukkaiden kipukynnystä, sanoo Kuuramaa.

Säästötavoite 750 000 euroa vuodessa

Taipalsaaren tavoitteena on säästää vuosina 2019–2021 yhteensä 2 250 000 euroa eli 750 000 euroa vuodessa.

Luottamushenkilöistä koottu ohjausryhmä on yhdessä konsultin kanssa laatinut talouden sopeuttamistoimista yksityiskohtaisen suunnitelman. Sen tavoitteet perustuvat Taipalsaaren kunnanvaltuuston hyväksymään kuntastrategiaan.

Lähtökohtana on säilyminen itsenäisenä kuntana.

Lopullisen päätöksen sopeuttamistoimista tekee maaliskuussa kokoontuva kunnanvaltuusto.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkäsen (kok.) mukaan suunnitelma on tehty "kreivin aikaan".

– Vielä voimme päättää itse, mitä teemme, sanoo Pitkänen.

Taipalsaarella on verotuloihin nähden liian raskas palveluverkko, ja verotulojen kehitys on hitaampaa kuin kustannusten nousu. Lisäksi syntyvyys alenee ja väestö ikääntyy.