Rajajokikomissio: Aikainen merikalastus voinut verottaa nousulohia

Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission mielestä lohen kalastuksen aikaistaminen merellä on voinut vaikuttaa Tornionjokeen vaeltavien lohien vähentymiseen

lohen kalastus
Kalastaja merellä.
Yle

Vuonna 2017 Suomen merialueen lohenkalastuksen aloitusta aikaistettiin niin, että kalastus on voitu aloittaa asteittain toukokuun alusta lähtien. Sama ajankohta säilyi viime vuonna.

Komission näkemys on, että aikaisempi aloitusajankohta Suomen rannikolla on voinut vaikuttaa rajajokeen vaeltaneiden lohien määrään negatiivisesti.

Uudesta Tornionjoen kalastussäännöstä antamassaan lausunnossa komissio toteaa, että merikalastuksen säätelyn tulee perustua varovaisuusperiaatteeseen, jotta Tornionjoen lohikanta voi palautua kestävälle tasolle. Kalastuspainetta olisi myös kohdennettava kantakohtaisesti sekakantakalastuksen sijaan.

Rajajokikomissio jatkaisi meritaimenen rauhoitusta edelleen ja pitää perusteltuna myös harjuksen kutuaikaista rauhoittamista Tornion-Muonionjoessa.

Sen sijaan syyskuun puolivälistä alkavan kalastuksen täyskiellon komissio poistaisi rajajoelta.

Rajajokikomissio ottaa lausunnossaan kantaa myös kalastuksenvalvonnan tiukentamiseen, saaliin merkitsemiseen ja lohisaaliin tilastointiin.