Varkauden kaupunki vastaa apulaisoikeusasiamiehelle: sijaishuollon työtaakkaa helpotettu

Varkaus sai joulukuussa vakavan huomauksen, koska se rikkoi tietoisesti lastensuojelulakia.

Varkaus
Apulaisoikeusasiamies havaitsi keväällä useita puutteita muhoslaisen Pohjolakodin toiminnassa.
Arto Veräjänkorva / Yle

Varkauden kaupunki kertoo onnistuneensa helpottamaan lasten sijaishuollosta vastaavan sosiaalityöntekijän työtaakkaa. Asia käy ilmi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle annetusta vastauksesta, joka on kaupungin perusturvalautakunnan käsittelyssä keskiviikkona.

Apulaisoikeusasiamies antoi joulukuussa Varkaudelle vakavan huomautuksen sijaishuollon valvonnan laiminlyönnistä. Varkauden lastensuojelu sijoitti viime keväänä yhden lapsen muhoslaiseen Pohjolakotiin muutamaksi kuukaudeksi. Kaupungin sosiaalityöntekijä ei käynyt tapaamassa lasta henkilökohtaisesti sijoituksen aikana, vaikka lain mukaan näin pitäisi tehdä.

Varkaus perusteli ratkaisua sosiaalityöntekijän työmäärällä, joka johtui muun muassa rekrytointivaikeuksista. Työntekijällä oli asiakkaana tapahtumahetkellä peräti 76 lasta.

Varkauden kaupunki on sittemmin perustanut yhden uuden sosiaaliohjaajan viran lastensuojeluun ja muutkin perhepalveluiden vakanssit on saatu täytettyä. Lisäksi on sovittu työnjaosta, jonka mukaan sijaishuollon sosiaalityöntekijä hoitaa jatkossa ainoastaan sijaishuollon asiakkaita.

Jatkossa sijaishuollon sosiaalityöntekijällä on asiakkaana alle 40 lasta. Säännöllistä työskentelyä vaativia asiakkaita on 7–8. Kaupungin perusturvalautakunnalle raportoidaan jatkossa kuukausittain lastensuojelun työntekijäkohtaisista asiakasmääristä sekä muutoinkin lastensuojelun tilanteesta.